Ανακοίνωση της κ.Α.Φυτίκα για τις ώρες γραφείου

Social Media
Δημοσίευση: 20-10-2021 09:22 | Προβολές: 247

Οι ώρες γραφείου της κ. Φυτίκα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα είναι κάθε Πέμπτη 1-2 στην αίθουσα Ρομποτή. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εποικοινωνούν νωρίτερα με τη διδάσκουσα ώστε να γίνεται ακριβής προσδιορισμός της ώρας


Επιστροφή