Ανακοίνωση της κ.Α.Μπαλάντινα για τα μαθήματά της την εβομάδα 25/10 - 29/10

Social Media
Δημοσίευση: 25-10-2021 13:08 | Προβολές: 326

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι τα μαθήματα της κ.Α.Μπαλάντινα την τρέχουσα εβδομάδα (25/10 - 29/10) δεν θα πραγματοποιηθούν. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα.


Επιστροφή