Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ακαδ. έτος 2022-2023)

ShareThis
Δημοσίευση: 03-11-2022 15:25 | Προβολές: 646
Έναρξη: 04-11-2022 |Λήξη: 11-11-2022
[Έληξε]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με το έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 7, του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 466, παρ. 2, του ν. 4957/2022, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται στη σύμβαση πρόσληψης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστήμονες/καλλιτέχνες αναγνωρισμένου κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.

Όσοι επιλεγούν, διατηρούν το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασής τους έως τη συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2022-2023.

- «Ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής και Σύνθεση»
- «Τζαζ Ντραμς»
- «Κοντραμπάσο Τζαζ»
- «Εκκλησιαστικό Όργανο»
- «Κλαρινέτο»
- «Κρουστά»
- «Κοντραμπάσο»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Παν/μίου - Παλαιό Φρούριο, 49131 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87524.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο, 49131 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87524 και 26610-87522).

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας