Ανακοίνωση για την παράδοση εργασιών των μαθημάτων του κ. Ι. Παπαδάτου "Σύνθεση - Διπλωματική Εργασία Ι","Σύνθεση ΙΙ", "Ειδικά Θέματα Σύνθεσης", "Σύγχρονες Τεχνικές Σύνθεσης"

ShareThis
Δημοσίευση: 22-09-2023 08:27 | Προβολές: 296

Σχετικά με την παράδοση των εργασιών των μαθημάτων σύνθεσης, υπενθυμίζονται τα εξής:

 

1. Η καταληκτική ημερομηνία είναι το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

 

2. Οι εργασίες θα πρέπει αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση mail: josephpapadatos@yahoo.com (όχι στο ipapad λόγω προβλήματος που εμφανίστηκε)

 

3. Κάθε εργασία πρέπει να σταλεί σε δύο αντίτυπα: ένα έγγραφο PDF και σε ένα από τα ακόλουθα format: α) MuseScore ή β) Finale ή γ) Sibelius.

 

4. Σε περίπτωση αποστολής εργασιών σε περισσότερα από ένα μαθήματα, πρέπει να γίνει η αποστολή των συνημμένων σε ξεχωριστό mail ανά μάθημα.

   

5. Κάθε αποστολή mail πρέπει να αναφέρει στο θέμα την ονομασία του μαθήματος και να περιέχεται εντός του κειμένου το ονοματεπώνυμο του αποστολέα και ο ΑΜ.

 

Από τη Γραμματεία 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας