Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Προκήρυξη μιας θέσης Δ.Ε.Π. στην πρώτη βαθμίδα Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία»

ShareThis
Δημοσίευση: 18-10-2023 15:55 | Προβολές: 703
Έναρξη: 19-10-2023 |Λήξη: 18-11-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 529.95 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στην πρώτη βαθμίδα Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

«Tο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής Ψυχολογίας εξετάζει α) τις επιδράσεις του ήχου και της μουσικής στον άνθρωπο σε διάφορα επίπεδα, όπως το σωματικό, το συναισθηματικό, το αντιληπτικό, το γνωστικό, το πνευματικό και το κοινωνικό, β) τους μηχανισμούς και διαδικασίες δημιουργίας και πρόσληψης των ήχων-μουσικής από τον άνθρωπο ατομικά αλλά και σε διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και γ) την αναπτυξιακή και εξελικτική διάσταση της αντίληψης, κατανόησης και εκμάθησης μουσικών συστημάτων και ιδιωμάτων και των εφαρμογών τους στην τυπική και άτυπη μουσική και γενικότερη εκπαίδευση. Τομείς όπως η Εκπαιδευτική Ψυχολογία της Μουσικής, η Κοινωνική Ψυχολογία της Μουσικής, και η Νευροεπιστήμη της Μουσικής αποτελούν εξειδικεύσεις της Μουσικής Ψυχολογίας. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες απασχολεί ιδιαίτερα την έρευνα ο ρόλος των ηλεκτρικά διαμεσολαβημένων ήχων-μουσικής στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους αλλά και με άλλα έμβια όντα στο περιβάλλον, ζητήματα στα οποία εστιάζει η Ακουστική Οικολογία. Στο ευρύτερο αντικείμενο της Μουσικής Ψυχολογίας εντάσσονται και η Μουσική στην Κοινότητα ως εφαρμοσμένος τομέας και η Μουσικοθεραπεία ως συνδεδεμένη εξειδίκευση στον χώρο των Θεραπειών μέσω Τεχνών.»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

O Πρύτανης 
Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας