Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2007

Social Media
Δημοσίευση: 30-07-2007 13:14 | Προβολές: 686
Δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακού που θα διενεργηθούν τον Σεπτέμβριο 2007.

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανά εξάμηνο σπουδών είναι δημοσιευμένο σε αρχεία μορφής Word document στη σελίδα Προγραμμάτων Μαθημάτων και Εξετάσεων του δικτυακού τόπου του Τμήματος.

Ενημέρωση: 30/7/2007

Σχετικός σύνδεσμος: Προγράμματα Μαθημάτων και Εξετάσεων Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Επιστροφή