ΤΜΣ: Μία θέση καθηγητή - «Πιάνο»

ShareThis
Δημοσίευση: 29-03-2013 12:44 | Προβολές: 1972
Έναρξη: 29-03-2013 |Λήξη: 29-05-2013
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 3η Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2012, αφού έκανε δεκτή την αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην πρώτη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο».

Το γνωστικό πεδίο της ανωτέρω θέσης περιλαμβάνει το πιάνο κυρίως ως σόλο όργανο σε ατομικά ρεσιτάλ και κοντσέρτα με ορχήστρα. Στο γνωστικό πεδίο εντάσσεται συμπληρωματικά και ο ισότιμος ρόλος του πιάνου σε σύνολα Μουσικής δωματίου, η συνοδεία τραγουδιού, όπως επίσης και σε δευτερεύοντα ρόλο η υποστήριξη εκτελεστών και οργανικών ή φωνητικών συνόλων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 22 Ιανουαρίου 2013

Η Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - Παπασαλή


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ 285/11-03-2013, τ. Γ΄
Μία (1) θέση καθηγητή στην Πρώτη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο».

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Γεώργιος Αναργύρου
τηλ.: 26610-87527

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 29 Μαΐου 2013, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

[Ενημέρωση: 29-03-2013]


Με εντολή Πρύτανη
Ο Γραμματέας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Γεώργιος Αναργύρου


Το συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκύρηξης και αναφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας