Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80, 07-08 Β)

Social Media
Δημοσίευση: 07-10-2007 13:40 | Προβολές: 1501
Έναρξη: 04-10-2007 |Λήξη: 19-10-2007
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 57.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το ακαδ. έτος 2007-08, προτίθεται να προσλάβει με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο κάθε διδάσκων, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης, για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

1. Πιανιστική Συνοδεία
2. Τζάζ Πιάνο και θεωρητικά Τζαζ
3. Τζαζ κιθάρα
4. Κόρνο
5. Πιάνο
6. Όμποε
7. Πρακτική Χορωδίας
8. Βιολί
9. Εκκλησιαστικό Όργανο
10. Εθνομουσικολογία
11. Θεωρητικά και Σύνθεση
12. Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής
13. Κοντραμπάσο
14. Φαγκότο και Φαγκότο Μπαρόκ
15. Τζαζ Ντραμς
16. Κιθάρα
17. Τζαζ Κοντραμπάσο
18. Ψαλτική Τέχνη
19. Οργάνωση και διοίκηση μουσικών επιχειρήσεων
20. Μουσική Πληροφορική

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο.

Yποβολή αιτήσεων: έως 19 Οκτωβρίου 2007

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα 8.00-12.00 από τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 26610 87522 και 87527, fax 26610 26024.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα