ΤΜΣ: Mία θέση Καθηγητή στην πρώτη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Σαξόφωνο και Τζαζ»

ShareThis
Δημοσίευση: 27-03-2014 11:54 | Προβολές: 2137
Έναρξη: 27-03-2014 |Λήξη: 27-05-2014
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 86.14 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου την 6η Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 2013, αφού έκανε δεκτή την από 19-11-2013 υπ’ αριθμ. πρωτ. 1544, αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος και έλαβε υπόψη τις διατάξεις, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην πρώτη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Σαξόφωνο και Τζαζ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 15 Ιανουαρίου 2014
H Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - Παπασαλή


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 242/28-02-2014, τ. Γ΄) η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ MOYΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ 242/28-02-2014, τ. Γ΄
Μία (1) θέση Καθηγητή στην πρώτη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Σαξόφωνο και Τζάζ»

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: κα. Δήμητρα Κουρκούλου
τηλ.: 26610 87524

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 27 Μαΐου 2014, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 27-03-2014
Η Γραμματέας του Τμήματος Μουσικών Σπιουδών

Δήμητρα Κουρκούλου


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας