ΤΜΣ: Μια θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική εκτέλεση: Βιολί”

ShareThis
Δημοσίευση: 27-06-2014 13:06 | Προβολές: 2209
Έναρξη: 27-06-2014 |Λήξη: 27-08-2014
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 106.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη 14η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19-3-2014, αφού έκανε δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1656/18-12-2013 αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, την από 6-2-2014 απόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, την από 27-2-2014 σύμφωνη γνώμη της 2ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών και έλαβε υπόψη τις διατάξεις, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική εκτέλεση: Βιολί”.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 31 Mαρτίου 2014
H Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - Παπασαλή

[Πρώτη Δημοσίευση: 26/06/2014]


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ MOYΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΕΚ 749/13-6-2014, τ. Γ΄

· Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική εκτέλεση: Βιολί»

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, 491 00 Κέρκυρα

Αρμόδια υπάλληλος: κα. Δήμητρα Κουρκούλου, τηλ.: 26610 87524

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 27 Αυγούστου 2014, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 27-06-2014

Με εντολή Πρύτανη

Η Γραμματέας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Δημητρούλα Κουρκούλου


[Ενημέρωση: 27/06/2014 - Πρώτη Δημοσίευση: 26/06/2014]


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας