Τήρηση Κανονισμού Ορθής Χρήσης και Διαφύλαξης των Χώρων της Βιβλιοθήκης, του Αναγνωστηρίου και του Εργαστηρίου Η/Υ

Social Media
Δημοσίευση: 15-10-2014 12:19 | Προβολές: 632

Για λόγους καλής χρήσης και προστασίας των χώρων και του εξοπλισμού, απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους της Βιβλιοθήκης, του Αναγνωστηρίου και του Εργαστηρίου Η/Υ με νερό, άλλα ποτά ή τρόφιμα.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και συνεργασία εκ μέρους των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ΤΜΣ

Εκ μέρους της Βιβλιοθήκης


Επιστροφή