ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Social Media
Δημοσίευση: 19-02-2015 11:54 | Προβολές: 599

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

που επελέγησαν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το διάστημα 1η Μαρτίου – 30 Απριλίου 2015, είναι οι κάτωθι:

  1. Αργυρός Δημήτριος: Φιλοπροοδευτικός Μουσικός Σύλλογος Λιαπάδων
  2. ΒιτουλαδίτηΙουστίνα:Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
  3. Δακανάλη Ουρανία:Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας - Μουσικό Σχολείο
  4. Κωδούνας Γεώργιος:ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ
  5. Μαραυγάκη Μαρία:Βασίλειος Κομιανός Νικολάου
  6. Μηλιάδης Ιωάννης:Βασίλειος Κομιανός Νικολάου
  7. Μπελεχάκη Χριστίνα:Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
  8. Νεστορόπουλος Μερκούριος:Πολύτεχνο
  9. Ουαφίκ Σοφία:Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος

10.  Παπαγεωργίου Βασιλική:ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ

11.  Παπαγεωργίου Μαρίνα:ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ

12.  Παπαγιάννης Γρηγόριος:ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ

13.  Παπαλίτσα Ελένη:ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ

14.  Παρχαρίδης Αντώνιος:Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας

15.  Ρίστοβ Ελένη:Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας

Οι φοιτητές παρακαλούνται να έρθουν σε ηλεκτρονικήεπικοινωνία

με την κ. Κοκκινομηλιώτη στο praktikitms@gmail.com

προκειμένου να υπογράψουν τα έγγραφά τους

& να παραδώσουν την αίτηση, το βιογραφικό & το ΙΒΑΝ της τράπεζας.

Για το Γραφείο ΠΑ ΤΜΣ

Ζωή Διονυσίου

Επιστημονική Υπεύθυνη ΤΜΣ

Λένα Κοκκινομηλιώτη

Υπεύθυνη Ακαδημαϊκής Υποστήριξης ΤΜΣ


Επιστροφή