ΤΔΔΣ: Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES 2016-17

Social Media
Δημοσίευση: 22-03-2016 13:56 | Προβολές: 4885

Ενημερώνουμε τη φοιτητική μας κοινότητα ότι αναμένεται νέα προκήρυξη για την  Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES 2016-17 (χειμερινό εξάμηνο) από το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (φορέα υλοποίησης της δράσης) αρχές Απριλίου 2016 (και όχι τέλη Μαΐου, όπως ίσχυε μέχρι τώρα) σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση που λάβαμε από το ανωτέρω Ίδρυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν βρεί φορέα υποδοχής και να έχουν λάβει βεβαίωση αποδοχής κατά την υποβολή της αίτησης. Για όσους δεν προλάβουν, θα δοθεί από το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ εύλογο χρονικό περιθώριο κατάθεσης της Βεβαίωσης αποδοχής μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τον ιστοχώρο του ΤΔΔΣ (https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus) και να διαβάσετε προσεκτικά τις υπάρχουσες πληροφορίες ("Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση ERA-PLACES") μέχρι την ανάρτηση της νέας προκήρυξης και των νέων οδηγιών που θα τη συνοδεύουν.

Από το ΤΔΔΣ


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρακτική Άσκηση Era-Places Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 19 (εαρινό εξάμηνο)
Δημοσίευση: 30-10-2018 11:27 | Προβολές: 3315
Έναρξη: 01-11-2018 |Λήξη: 30-11-2018
[Έληξε]
Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση στο Conservatory "A. Pedrollo"
Δημοσίευση: 21-06-2018 12:42 | Ενημέρωση: 25-06-2018 12:40 | Προβολές: 2311
Σημαντική Ημερομηνία: 30-09-2018
[Έληξε]
Πρακτική Άσκηση Era-Places Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 19 (χειμερινό εξάμηνο)
Δημοσίευση: 14-05-2018 15:52 | Προβολές: 3618
Έναρξη: 14-05-2018 |Λήξη: 01-06-2018
[Έληξε]