ΤΔΔΣ: Υποτροφίες Erasmus για Σπουδές 2017-2018 - Διαδικασία υποβολής οριστικών αιτήσεων

Social Media
Δημοσίευση: 13-02-2017 12:18 | Προβολές: 7521
Έναρξη: 13-03-2017 |Λήξη: 30-06-2017
[Έληξε]
    Κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 762.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που επιλέχτηκαν για υποτροφία Erasmus+ (σπουδές) ότι θα πρέπει να υποβάλλουν την οριστική αίτηση-δήλωση στο Τ.Δ.Δ.Σ. / Γραφείο Erasmus ως ακολούθως:

- Έως 03.3.2017 για το χειμερινό εξάμηνο

- ‘Εως 30.6.2017 για το εαρινό εξάμηνο

Σε αυτή τη φάση υποβάλλεται μόνον η οριστική αίτηση-δήλωση και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και τα κατά περίπτωση συνημμένα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο του Τ.Δ.Δ.Σ. https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/ (Αρχεία 2017-18).

Όλα τα προβλεπόμενα έντυπα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα στον Η/Υ και μόνον οι υπογραφές να είναι πρωτότυπες.

Διευκρινίζονται, επίσης, τα εξής:

- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου (ή σε λογαριασμό όπου εμφανίζεται ο υπότροφος ως συνδικαιούχος ανεξάρτητα αν είναι πρώτο ή δεύτερο όνομα στο λογαριασμό) σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να γίνει η κατάθεση του ποσού της υποτροφίας. Για όσους δεν διαθέτουν ήδη κάποιο λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, θα τους χορηγηθεί βεβαίωση από το Γραφείο Τ.Δ.Δ.Σ. αργότερα, προκειμένου να προβούν στο άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού.

- Ο αριθμός της κάρτας ΕΚΑΑ και ο φορέας έκδοσής της, μπορούν να μας κοινοποιηθούν (με μαιλ) λίγο πριν την αναχώρηση του φοιτητή, επειδή, εάν εκδοθεί από τώρα η κάρτα, ενδέχεται να έχει λήξει μέχρι την αναχώρηση του φοιτητή. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν, εάν το Ιδρυμα υποδοχής ζητήσει αντίγραφο της κάρτας κατά την προσεχή διαδικασία εγγραφής του εκεί.

- Οσον αφορά στη διεύθυνση e-mail που θα δηλωθεί στην οριστική αίτηση, παρακαλούμε να οριστεί προσωπικός λογαριασμός σε ισχύ και όχι ο λογαριασμός του Ιονίου Πανεπιστημίου.

- Ένα αντίτυπο του learning agreement (L.A.) θα υποβληθεί στο Τ.Δ.Δ.Σ. σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ολοκληρωθεί η αποστολή των Nominations στα Ιδρύματα υποδοχής και σας κοινοποιηθούν στοιχεία εγγραφής σε αυτά και το νέο Course Catalogue 2017-18.

Ένα δεύτερο υπογεγραμμένο αντίτυπο θα πρέπει να τηρηθεί στο αρχείο του φοιτητή για την αποστολή του στο Ιδρυμα υποδοχής κατά τη διαδικασία εγγραφής του εκεί.

- To υποχρεωτικό γλωσσικό τεστ αξιολόγησης (OLS test) θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να επισυνάπτεται στο L.A.

-Η υποβολή της Σύμβασης επιχορήγησης 2017-18 θα υποβληθεί στο Τ.Δ.Δ.Σ. σε μεταγενέστερο στάδιο και μόλις λάβουμε το νέο έντυπο από το ΙΚΥ.Θα ενημερωθούν σχετικά όλοι οι υπότροφοι.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την αναχώρηση του φοιτητή στο εξωτερικό.

Από το Τ.Δ.Δ.Σ.

Βλ. επίσης: Kινητικότητα φοιτητών για σπουδές


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Υποβολή της ηλεκτρονικής οριστικής αίτησης φοιτητών Erasmus 2019-20
Δημοσίευση: 05-02-2019 15:24 | Προβολές: 2996
Έναρξη: 05-02-2019 |Λήξη: 15-02-2019
[Έληξε]