secretary all-news mail en
logo_title
logo_subtitle
Εργαστήρια


Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής
Το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής ιδρύθηκε το 2000 και η λειτουργία του επισημοποιήθηκε με το ΠΔ 185/03. Αντικείμενό του είναι η ιστορία, αισθητική, θεωρία, ανάλυση και προβολή της Ελληνικής Μουσικής ( Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας), με ιδιαίτερη έμφαση στα λόγια είδη και με σκοπό του την κάλυψη των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών αναγκών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στους παραπάνω τομείς.

Το σκοπό αυτό υπηρετεί με βασική έρευνα, αρχειοθέτηση, συγκέντρωση βιβλιογραφίας και ηχογραφήσεων, συνέδρια, εκδόσεις, δισκογραφήσεις, συναυλίες. Το εργαστήριο διαθέτει βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, αρχεία και τεχνικό εξοπλισμό. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, αναθέσεις μελετών, διάθεση επιστημονικών προϊόντων και παραγωγές.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Καθηγητή του Τμήματος και Αντιπρύτανη του Ι. Π. Χάρη Ξανθουδάκη και περιλαμβάνει στο δυναμικό του Αν. Καθηγητή Ε. Μακρή, την Αν. Καθηγήτρια Α. Σιώψη, τον Επ. Καθηγητή Π. Βλαγκόπουλο, τον Λέκτορα Κ. Καρδάμη και υποψήφιους Διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και δύο μέλη εξειδικευμένου προσωπικού.

Στο ενεργητικό του έχει ήδη: α) την υποστήριξη διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα, β) την ολοκλήρωση ενός ερευνητικού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ (" Ηράκλειτος "), γ) τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και ημερίδων, δ) την έκδοση του βιβλίου Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: Eρευνητική συμβολή στα 130 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη (Κέρκυρα, 2003), ε) πολλαπλή συμμετοχή στην έκδοση (δώδεκα δίσκοι CD και βιβλίο) Αντίς για όνειρο: Έργα Ελλήνων συνθετών, 19ος–20ός αιώνας της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας (2004), στ) την έκδοση του πρώτου τόμου των “Μνημείων Νεοελληνικής Μουσικής” (σειρά δίγλωσσων κριτικών εκδόσεων έντεχνων έργων ελλήνων συνθετών), ζ) πολλαπλή συνεργασία σε ερευνητικό και καλλιτεχνικό επίπεδο με την Ακαδημία Αθηνών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών και τον Όμιλο Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, η) την έκδοση του τετραμηνιαίου περιοδικού «Μουσικός Ελληνομνήμων».

Τηλ.: 26610 87731/87537
Email: eremus@ionio.gr


Συνεργατικό Σχήμα Ελληνικών Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών
Ιστοχώρος: https://seamv.wordpress.com/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~GreekMus/

Εργαστήριο Hλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Eφαρμογών [EPHMEE]
Το Εργαστήριο Hλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Eφαρμογών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την έρευνα και παραγωγή πρωτότυπου έργου εντός του ευρύτερου τομέα της χρήσης της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη μουσική και γενικότερα στην ηχητική τέχνη. Οι κύριοι άξονες δράσης του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τ.Μ.Σ. καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
 • την προώθηση της έρευνας στο χώρο της ηλεκτροακουστικής μουσικής τεχνολογίας, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 • την παραγωγή διδακτικών εργαλείων και μεθόδων για ένα μεγάλο φάσμα μουσικών ειδικοτήτων,
 • την παραγωγή πρωτότυπου μουσικού έργου με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου,
 • την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας οργάνωσης, σχεδιασμού και τεχνικής υποστήριξης της παραγωγής ηλεκτροακουστικών μουσικών μορφών σε συνθήκες συναυλίας,
 • την υπεύθυνη και έγκυρη διάδοση της γνώσης στο πεδίο της ηλεκτροακουστικής μουσικής τεχνολογίας στην ελληνική και διεθνή επιστημονική και καλλιτεχνική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Αντρέα Μνιέστρη και περιλαμβάνει στο δυναμικό του ως μέλη την Επ. Καθηγήτρια Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, τον Λέκτορα Θόδωρο Λώτη, το μέλος Ε. Τ. Ε. Π. Διονύση Μπατζάκη και ως συνεργάτες τους Φίλιππο Θεοχαρίδη (συμβασιούχο του Π.Δ. 407/80) και Tim Ward, καθώς και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

Το EPHMEE έχει στο ενεργητικό του μέχρι σήμερα μια πλούσια δραστηριότητα στην διοργάνωση πολλών συναυλιών ηλεκτροακουστικής μουσικής και, τα τελευταία χρόνια, ετήσιων διημέρων ηχητικής τέχνης, συμποσίων μουσικής πληροφορικής, στη μετάκληση κορυφαίων ερευνητών και καλλιτεχνών του χώρου της ηλεκτροακουστικής ηχητικής τέχνης για την διδασκαλία σεμιναρίων, στη δημιουργία αρχείων με έργα Ελλήνων συνθετών ηλεκτροακουστικής μουσικής, στην παραγωγή δισκογραφικών εκδόσεων κ.ά. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικούς και ξένους φορείς (π.χ. Τομέας Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., Τμήμα Ακουστικής και Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ΖΚΜ – κέντρο έρευνας για την ψηφιακή τέχνη στην Καρλσρούη, ACROE – κέντρο έρευνας μουσικής ακουστικής στην Γκρενόμπλ, κ.ά). Το 2006 ολοκλήρωσε το καινοτόμο ερευνητικό έργο «Ερευνα και Καταγραφή Ελληνικών Ηχοτοπίων» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και οργάνωσε με επιτυχία το 1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας.


Εργαστήριο Παλαιάς Μουσικής
Το Εργαστήριο Παλαιάς Μουσικής ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004και έχει ως αντικείμενο τη μουσική του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται:

 • η εύρεση, καταγραφή, μουσικολογική μελέτη και ερμηνεία άγνωστων έργων των προαναφερθεισών μουσικών περιόδων,
 • η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της ιστορικά τεκμηριωμένης εκτέλεσης,
 • η μετάφραση και έκδοση παλαιών εγχειριδίων,
 • η οργάνωση, ερευνητική και τεχνική υποστήριξη συναυλιών Παλαιάς Μουσικής και παραγωγή δίσκων ακτίνας,
 • η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων των πορισμάτων των ερευνών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Το εργαστήριο διευθύνεται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μιράντα Καλδή και περιλαμβάνει στο δυναμικό του τους Επ. Καθηγητές Κατερίνα Μιχοπούλου, Ανδρέα Γεωργοτά, Γιάννη Τουλή και Σπύρο Γκικόντη, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες.

ΕΡΕΥΝΑ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη support
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 15-01-2021
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2020 - 2021
Έναρξη: 14-01-2021 |Λήξη: 06-02-2021
[Σε Εξέλιξη]
Υποτροφίες Μαρία Κάλλας
Έναρξη: 19-11-2020 |Λήξη: 16-05-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Υποτροφίες Μαρία Κάλλας
Mέγεθος: 323.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF