Εργαστήρια

Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής

Το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής ιδρύθηκε το 2000 και η λειτουργία του επισημοποιήθηκε με το ΠΔ 185/03. Αντικείμενό του είναι η ιστορία, αισθητική, θεωρία, ανάλυση και προβολή της Ελληνικής Μουσικής (Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας), με ιδιαίτερη έμφαση στα έντεχνα είδη και με σκοπό του την κάλυψη των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών αναγκών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στους παραπάνω τομείς.

Τον σκοπό αυτό υπηρετεί μέσω της πρωτογενούς έρευνας, της αρχειοθέτησης, της συγκέντρωσης βιβλιογραφίας και ηχογραφήσεων, διοργάνωσης συνεδρίων, εκδόσεων, δισκογραφήσεων, συναυλιών. Το Εργαστήριο διαθέτει βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, αρχεία και τεχνικό εξοπλισμό. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, αναθέσεις μελετών, διάθεση επιστημονικών προϊόντων και παραγωγές.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κ. Καρδάμη και περιλαμβάνει στο δυναμικό την Καθηγήτρια Α. Σιώψη, τον Αν. Καθηγητή Ευ. Μακρή, τον Καθηγητή (και πρώην Διευθυντή του) Π. Βλαγκόπουλο, τον Καθηγητή Ανδρ. Γεωργοτά, τα μέλη ΕΕΠ Μ. Ντούρου και Σπ. Δεληγιαννόπουλο, υποψήφιους Διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό.

Το ΕΕΜ έχει ήδη στο ενεργητικό του την:

 • υποστήριξη είκοσι τεσσάρων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος
 • ολοκλήρωση ενός ερευνητικού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ("Ηράκλειτος")
 • έγκριση ενός ερευνητικού προγράμματος κατόπιν αναθέσεως από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων (Ιανουάριος 2005)
 • έκδοση διαφόρων βιβλίων με μουσικολογικά μελετήματα και τη συμμετοχή του σε συλλογικούς τόμους
 • πολλαπλή συμμετοχή στην έκδοση (δώδεκα δίσκοι ακτίνας και βιβλίο) Αντίς για όνειρο: Έργα Ελλήνων συνθετών 19ος–20ος αιώνας της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας (2004)
 • οργάνωση πλειάδας συνεδρίων και ημερίδων σε ετήσια βάση
 • έκδοση του περιοδικού Μουσικός Ελληνομνήμων (2008-2015)
 • συνέκδοση με το Ωδείο Αθηνών του περιοδικού Νέος Μουσικός Ελληνομνήμων (2018-)
 • συνεπιμέλεια με το ΚΕΤΩΑ της τρίτομης Ιστορίας της Μουσικής στη Νεώτερη Ελλάδα (2021-22).

Τηλ.: 26610 87731/87537
Email: eremus@ionio.gr


Συνεργατικό Σχήμα Ελληνικών Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών
Ιστοχώρος: https://seamv.wordpress.com/
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ιστοχώρος: http://users.ionio.gr/~GreekMus/

Εργαστήριο Hλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Eφαρμογών [EPHMEE]

Το Εργαστήριο Hλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την έρευνα και παραγωγή πρωτότυπου έργου εντός του ευρύτερου τομέα της χρήσης της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη μουσική και γενικότερα στην ηχητική τέχνη. Οι κύριοι άξονες δράσης του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την:

 • κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τ.Μ.Σ. καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
 • προώθηση της έρευνας στο χώρο της ηλεκτροακουστικής μουσικής τεχνολογίας, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 • παραγωγή διδακτικών εργαλείων και μεθόδων για ένα μεγάλο φάσμα μουσικών ειδικοτήτων,
 • παραγωγή πρωτότυπου μουσικού έργου με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου,
 • ανάπτυξη της τεχνογνωσίας οργάνωσης, σχεδιασμού και τεχνικής υποστήριξης της παραγωγής ηλεκτροακουστικών μουσικών μορφών σε συνθήκες συναυλίας,
 • υπεύθυνη και έγκυρη διάδοση της γνώσης στο πεδίο της ηλεκτροακουστικής μουσικής τεχνολογίας στην ελληνική και διεθνή επιστημονική και καλλιτεχνική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Αντρέα Μνιέστρη και περιλαμβάνει στο δυναμικό του ως μέλη την Επ. Καθηγήτρια Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, τον Λέκτορα Θόδωρο Λώτη, το μέλος ΕΤΕΠ Διονύση Μπατζάκη και ως συνεργάτες τους Φίλιππο Θεοχαρίδη (συμβασιούχο του Π.Δ. 407/80) και Tim Ward, καθώς και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

Το EPHMEE έχει στο ενεργητικό του μέχρι σήμερα μια πλούσια δραστηριότητα στην διοργάνωση πολλών συναυλιών ηλεκτροακουστικής μουσικής και, τα τελευταία χρόνια, ετήσιων διημέρων ηχητικής τέχνης, συμποσίων μουσικής πληροφορικής, στη μετάκληση κορυφαίων ερευνητών και καλλιτεχνών του χώρου της ηλεκτροακουστικής ηχητικής τέχνης για την διδασκαλία σεμιναρίων, στη δημιουργία αρχείων με έργα Ελλήνων συνθετών ηλεκτροακουστικής μουσικής, στην παραγωγή δισκογραφικών εκδόσεων κ.ά. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικούς και ξένους φορείς (π.χ. Τομέας Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., Τμήμα Ακουστικής και Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ΖΚΜ – κέντρο έρευνας για την ψηφιακή τέχνη στην Καρλσρούη, ACROE – κέντρο έρευνας μουσικής ακουστικής στην Γκρενόμπλ, κ.ά). Το 2006 ολοκλήρωσε το καινοτόμο ερευνητικό έργο «Έρευνα και Καταγραφή Ελληνικών Ηχοτοπίων» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και οργάνωσε με επιτυχία το 1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας.


Εργαστήριο Παλαιάς Μουσικής

Το Εργαστήριο Παλαιάς Μουσικής ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 και έχει ως αντικείμενο τη μουσική του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η:

 • εύρεση, καταγραφή, μουσικολογική μελέτη και ερμηνεία άγνωστων έργων των προαναφερθεισών μουσικών περιόδων,
 • προώθηση της έρευνας στο πεδίο της Ιστορικά Τεκμηριωμένης Εκτέλεσης,
 • μετάφραση και έκδοση παλαιών εγχειριδίων,
 • οργάνωση, ερευνητική και τεχνική υποστήριξη συναυλιών Παλαιάς Μουσικής και η παραγωγή δίσκων ακτίνας,
 • οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων των πορισμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Το εργαστήριο από το 2021 διευθύνεται από την επίκουρη καθηγήτρια Κατερίνα Μιχοπούλου και από το 2004-2021 διευθύντρια διετέλεσε η καθηγήτρια Μιράντα Καλδή. Στο δυναμικό του περιλαμβάνει ως μέλη τους καθηγητές Ανδρέα Γεωργοτά και Ιωάννη Τουλή, τον Αν. Καθηγητή Σπύρο Γκικόντη και το μέλος ΕΕΠ Μενέλαο-Δημήτρη Κούντουρα.

Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου συμμετέχουν υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό.

Τρεις νέες ερευνητικές δραστηριότητες ξεκινούν στο εργαστήριο από το χειμερινό εξάμηνο του 2021:

 1. Μουσική στη Λατινοκρατούμενη Ελλάδα από το 13ο εως το 18ο αιώνα. Έρευνα: ομάδα εργασίας του εργαστηρίου
 2. Το Μεσαιωνικό Πλάγιο Φλάουτο: εικονογραφία, πηγές, ρεπερτόριο. Έρευνα: Δ. Κούντουρας
 3. Εντοπισμός, καταγραφή και περιγραφή των ιστορικών πληκτροφόρων της Κέρκυρας με σκοπό τη δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου. Έρευνα: Κ. Μιχοπούλου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ιστοχώρος: https://music.ionio.gr/eml/
Ενημέρωση: 02-11-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας