Μουσικός Λόγος

Μουσικός Λόγος, Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Μουσικής
Περιοδική έκδοση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κεντρική διάθεση - εμβάσματα - αλληλογραφία
Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
Τηλ: 26610 87537 | fax: 26610 87573
email: mlog@ionio.gr

Άμεση Πρόσβαση: https://www.ionio.gr/~mlog

ΕΡΕΥΝΑ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη