Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου

Ο πρ. Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκης υπέγραψε, μετά από θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, την απόφαση αρ. 62386/Z1/26.5.2020, με την οποία το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Συνεπώς, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ της απόφασης, καθώς και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος περί αντιστοιχίας των Πτυχιακών Μαθημάτων με τις Διπλωματικές Εργασίες, για τη διευκόλυνση των αποφοίτων του Τμήματος.

Ενημέρωση: 20-02-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας