Κατάθεση Διπλωματικών Εργασιών

Δημοσιεύτηκε ο κανονισμός ηλεκτρονικής κατάθεσης πτυχιακών / διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στη βιβλιοθήκη για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

1ο Μέρος: Κανονισμός ΒΙΚΕΠ (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ιονίου Πανεπιστημίου)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση μιας εργασίας/διατριβής είναι αυτή να έχει βαθμολογηθεί και να έχει λάβει την οριστική της μορφή.

Χρόνος κατάθεσης
Η κατάθεση των εργασιών στo Ιδρυματικό Αποθετήριο γίνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία ορκωμοσίας, προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος έλεγχος από τη Βιβλιοθήκη και η ενημέρωση της Γραμματείας του Τμήματός σας για την κατάθεση.

Τρόπος κατάθεσης
Η υποβολή των πάσης φύσεως εργασιών θα γίνεται στο εξής ηλεκτρονικά. Οι συγγραφείς των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών καλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία της εργασίας τους και να μεταφορτώσουν το ή τα αρχεία που την περιέχουν στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://goo.gl/forms/EsC3Ea8LFwZO821S2>. Αν ανήκετε σ’ αυτήν την κατηγορία, μετά την υποβολή των στοιχείων, θα σας αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης στο e-mail που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τους διδάκτορες, με την επιπρόσθετη κατάθεση και ενός έντυπου αντίτυπου της διδακτορικής διατριβής τους. Σε περίπτωση που έχετε υποστηρίξει διδακτορική διατριβή, για την οποία ισχύει μία από τις εξής προϋποθέσεις απαγόρευσης ή περιορισμού δικαιώματος πρόσβασης:

• Έρευνα προς δημοσίευση
• Πατέντα
• Διαπραγμάτευση για εμπορική εκμετάλλευση

παρακαλούμε να έρθετε σε επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη προτού συμπληρώσετε την αίτηση κατάθεσης του έργου σας. Για να μεταφορτώσετε τα αρχεία της εργασίας σας, πρέπει να συνδεθείτε με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google. Αν δεν έχετε τέτοιο λογαριασμό, μπορείτε να κάνετε τη δια- δικασία χωρίς λογαριασμό Google, από υπολογιστές που διατίθενται στη Βιβλιοθήκη για το σκοπό αυτό.

Δημοσίευση και πνευματικά δικαιώματα
Στη σελίδα υποβολής της αίτησης θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία ταύτισης της εργασίας σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, τον τύπο της εργασίας, τον τίτλο, τα στοιχεία των επιβλεπόντων καθηγητών, λέξεις-κλειδιά κ.ά. εκ των οποίων ορισμένα είναι υποχρεωτικά και ορισμένα προαιρετικά. Σε κάθε πεδίο της φόρμας υπάρχουν επεξηγηματικές πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν στη συμπλήρωση. Στην ίδια φόρμα επίσης, θα κληθείτε να κάνετε δήλωση αποδοχής δημοσίευσης της εργασίας. Η δήλωση αυτή θα επιτρέψει τη δημοσίευση της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει τον τρόπο που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί η εργασία σας. Γι’ αυτό, διαβάστε προσεκτικά τις περιλαμβανόμενες άδειες χρήσης Creative Commons και επιλέξτε εκείνην που επιθυμείτε. Συνιστάται να δηλώσετε την προεπιλεγμένη άδεια «CC-Αναφορά Δημιουργού- Μη εμπορική χρήση-Όχι παράγωγα έργα», για την καλύτερη διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων σας.

2ο Μέρος: Εσωτερικός Κανονισμός Κατάθεσης Εργασιών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Ι.Π.

Παράλληλα, για την κατάθεση των Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών του ΤΜΣ βρίσκεται σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισμός του Τμήματος, σύμφωνα με τον οποίο όλο το υλικό κατατίθεται εκ μέρους των φοιτητών-δημιουργών ως εξής:

Το ψηφιακό αντίτυπο κάθε εργασίας πρέπει να έχει ενοποιημένα όλα τα κείμενα και κατατίθεται σε μη επανεγγράψιμο CD ή DVD και σε μη κλειδωμένο αρχείο pdf.

Τα CD ή DVD παραδίδονται σε πλαστική θήκη, στην οποία είναι τυπωμένα τα στοιχεία της σελίδας τίτλου της εργασίας. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται απαραιτήτως και στην εξωτερική επιφάνεια του CD ή DVD.

Στοιχεία που δεν πρέπει να λείπουν είναι:

 • Ονοματεπώνυμο συγγραφέα
 • Τίτλος εργασίας
 • Τμήμα στο οποίο εκπονήθηκε / Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (κατά περίπτωση)
 • Είδος (π.χ. πτυχιακή εργασία)
 • Αριθμός μητρώου
 • Επόπτης καθηγητής
 • Χρονολογία ή ημερομηνία υποστήριξης


Για τη στέγαση, φύλαξη, προβολή και κυκλοφορία του Υλικού μετά το πέρας της διαδικασίας προβλέπεται ειδικός χώρος στη Μονάδα-Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης-Ι.Π. στο ΤΜΣ.

Πτυχιακές Εργασίες-Συναυλίες
Εφόσον πρόκειται για ηχητικό υλικό/ηχογράφηση (π.χ., συναυλία στο πλαίσιο πτυχιακού), η διαδικασία η οποία ακολουθείται αυστηρά είναι η εξής:

  • o Επικοινωνία του μέλους της κοινότητας με το ΕΡΗΜΕΕ (Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών) τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας, για τον έγκαιρο προγραμματισμό των ηχογραφήσεων εκ μέρους του ΕΡΗΜΕΕ.
  • o Η επικοινωνία με το ΕΡΗΜΕΕ γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: batjakis@ionio.gr με κοινοποίηση στο andreas@ionio.gr, όπου και θα δηλώνονται αναλυτικά τα εξής στοιχεία εκ μέρους του φοιτητή:
   • Όνομα/Επώνυμο φοιτητή
   • Αριθμός μητρώου
   • Όνομα επιβλέποντα διδάσκοντα
   • Ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας
   • Χώρος διεξαγωγής της συναυλίας
   • Κινητό τηλ.
   • Email
  • Στο παραπάνω πλαίσιο, όποια πτυχιακή/διπλωματική εργασία – συναυλία δεν ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία, δεν γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία του ΤΜΣ.
  • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΜΣ:
   • το μέλος της κοινότητας ενημερώνεται για την κατάθεση της εργασίας του από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.
   • Καταθέτει τα σχετικά έντυπα που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος (βλέπε παρακάτω) μόνο στη Γραμματεία του ΤΜΣ.
Ενημέρωση: 12-10-2021
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας