Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών
page image

Εκδόθηκε από την ΕΘ.Α.Α.Ε. το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Η πιστοποίηση ισχύει μέχρι το 2028.

Θερμές ευχαριστίες στην Πρυτανεία για την υποστήριξή της και στην ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου για την εξαιρετική συνεργασία της μαζί μας.

Η Πρόεδρος του ΤΜΣ, 
Καθηγήτρια Αναστασία Σιώψη


Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕSG) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 17-03-2023 έως 16-03-2028

Ενημέρωση: 22-09-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας