Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Ρεπερτόριο Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο Ι (σόλο πιάνο)


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS519
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 5
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή