Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Ρεπερτόριο Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο ΙΙ (μουσική δωματίου)


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS618
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 6
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή