Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS702
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 7
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή