Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Ιστορία της Όπερας Ι


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS706
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 7
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή