Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Τέχνη και Τεχνολογία της Ηχογράφησης


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS717
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 7
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή