Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Ειδικά Ζητήματα Ιστορικά Τεκμηριωμένης Εκτέλεσης και Ερμηνείας ΙΙ


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS804
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 8
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή