Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας, Αισθητικής και Σημειολογίας της Μουσικής


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS806
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 8
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή