Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Πνευματική Ιδιοκτησία στη Μουσική Παραγωγή


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS815
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 8
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή