Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Τεχνικές Αναπνοής-Φωνής-Κίνησης για Εκτελεστές Πνευστών


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS1005
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 10
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 1

Επιστροφή