Φοιτητική Μέριμνα: Κεντρική ανακοίνωση δικαιούχων στέγασης 2018-2019 [Πίνακες Α και Β]

Social Media
Δημοσίευση: 19-10-2018 22:00 | Ενημέρωση: 30-10-2018 10:37 | Προβολές: 8641
Έναρξη: 19-10-2018 |Λήξη: 04-11-2018
[Έληξε]

Η κεντρική ανακοίνωση δικαιούχων στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 επικαιροποιείται συνεχώς από νέους πίνακες, που περιέχουν αλφαβητικά τους δικαιούχους καθώς και το κατάλυμα που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν.


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

Ανακοινώνουμε τον 2o πίνακα, με τους δικαιούχους στέγασης φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019. Η επιλογή έγινε σε εφαρμογή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του Κανονισμού Στέγασης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι αναρτημένος στο site της Φοιτητικής Μέριμνας: sites.ionio.gr/e-care.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εάν για κάποιο λόγο δεν πρόκειται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας προκειμένου να το δηλώσουν.

Υπογραμμίζεται ότι οι δικαιούχοι:

1) Στεγάζονται δωρεάν.

2) Φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν στη Φοιτητική Εστία, μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018. Οι φοιτητές που δε θα προσέλθουν να παραλάβουν δωμάτιο μέχρι την παραπάνω προθεσμία, χάνουν οριστικά το δικαίωμα στέγασης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

3) Φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν σε κάποιο από τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία, μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και από ώρα 12:00 το μεσημέρι, μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018. Για την αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής, οι φοιτητές αυτοί υποχρεούνται πριν την άφιξη τους να επικοινωνήσουν με τα ξενοδοχεία που έχουν τοποθετηθεί. Οι φοιτητές που δε θα προσέλθουν να παραλάβουν το δωμάτιό τους μέχρι την παραπάνω προθεσμία, χάνουν οριστικά το δικαίωμα στέγασης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

4) Φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν στη Φοιτητική Εστία, εκτός των προσωπικών τους αντικειμένων, θα πρέπει να φέρουν 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας, μαξιλάρι και κλινοσκεπάσματα.

5) Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμονή τους, ανάλογα με το που έχουν τοποθετηθεί, μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:
Φοιτητική Εστία : 26610-48043
Ξενοδοχείο «JOANNA» : 6944541374
Ξενοδοχειο «ΑΣΤΕΡΑΚΙ» : 26610-91988 & 6945541366

6) Οι στεγαζόμενοι φοιτητές οφείλουν να εφαρμόζουν τον Κανονισμό Στέγασης του πανεπιστημίου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Συνημμένο: Πλήρες Κείμενο Ανακοίνωσης και Πίνακες Δικαιούχων [Β]
Ενημέρωση: 30-10-2018


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνoνται οι πίνακες με τους δικαιούχους στέγασης φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019. Η επιλογή έγινε σε εφαρμογή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του Κανονισμού Στέγασης του Ιονίου Πανεπιστημίου ο οποίος είναι αναρτημένος στο site της Φοιτητικής Μέριμνας: sites.ionio.gr/e-care/housing/.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εάν για κάποιο λόγο δεν πρόκειται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας προκειμένου να το δηλώσουν.

Υπογραμμίζεται ότι οι δικαιούχοι:

1) Στεγάζονται δωρεάν.

2) Φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν στη Φοιτητική Εστία, μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018. Οι φοιτητές που δε θα προσέλθουν να παραλάβουν δωμάτιο μέχρι την παραπάνω προθεσμία, χάνουν οριστικά το δικαίωμα στέγασης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος .

3) Φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν σε κάποιο από τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία, μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και από ώρα 12:00 το μεσημέρι, μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018. Για την αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής, οι φοιτητές αυτοί υποχρεούνται πριν την άφιξη τους να επικοινωνήσουν με τα ξενοδοχεία που έχουν τοποθετηθεί. Οι φοιτητές που δε θα προσέλθουν να παραλάβουν το δωμάτιό τους μέχρι την παραπάνω προθεσμία, χάνουν οριστικά το δικαίωμα στέγασης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

4) Φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν στη Φοιτητική Εστία, εκτός των προσωπικών τους αντικειμένων, θα πρέπει να φέρουν 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας, μαξιλάρι και κλινοσκεπάσματα.

5) Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμονή τους, ανάλογα με το που έχουν τοποθετηθεί, μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:

Φοιτητική Εστία: 26610-48043
Ξενοδοχείο «JOANNA»: 6944541374
Ξενοδοχειο «ΑΣΤΕΡΑΚΙ»: 26610-91988 & 6945541366

6) Οι στεγαζόμενοι φοιτητές οφείλουν να εφαρμόζουν τον Κανονισμό Στέγασης του πανεπιστημίου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

7) Οι φοιτητές οι οποίοι διαμένουν ήδη στα ξενοδοχεία Αστεράκι και Joanna και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση δικαιούχων καλούνται να αποχωρήσουν από τα ξενοδοχεία μέχρι την Κυριακή 21/10/2018.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Συνημμένο: Πλήρες Κείμενο Ανακοίνωσης και Πίνακες Δικαιούχων [Α]
Πρώτη δημοσίευση: 19-10-2018


Επιστροφή
Σχετικά Νέα