ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»: Εγγραφές και Αποτελέσματα Επιτυχόντων ακαδ. έτους 2018-19

ShareThis
Δημοσίευση: 16-11-2018 13:29 | Προβολές: 2885
Σημαντική Ημερομηνία: 23-11-2018
[Έληξε]
image

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες ανά κατεύθυνση, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2018-2019, σύμφωνα με την από 13-11-2018 απόφαση της 2ης συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ., είναι οι εξής:

Κατεύθυνση: «Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή»
1. Ανδρέας Απέργης
2. Δημήτριος Δάνδολος
3. Πέτρος Κομπιλάκος
4. Παναγιώτης Παπακώστας *
5. Ιωάννης Τσοπάνογλου

*(επισημαίνεται η εκκρεμότητα με την πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η οποία πρέπει να προσκομισθεί πριν την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.7, του Ν. 4485/2017)

Κατεύθυνση: «Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία»
1. Αθανάσιος Επιτήδειος
2. Μαρία-Λουϊζα Θεολογίτη
3. Βασίλειος Ιωακειμίδης
4. Γεώργιος-Ιωσήφ Παπαδόπουλος-Κλος
5. Παναγιώτης Τσαγκαρούλης
6. Γεώργιος Χωλόπουλος

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 16 έως και Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.

Δικαιολογητικά εγγραφής
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2018 στην Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση kaiti@ionio.gr.
Έναρξη μαθημάτων 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Αν. Καθηγητής
Ανδρέας Μνιέστρης

Μέσω Γραμματείας


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Δράση καθαρισμού στο νησί του Βίδου [14/04/2024]
Δημοσίευση: 09-04-2024 11:51 | Προβολές: 2041
Σημαντική Ημερομηνία: 14-04-2024
[Έληξε]
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας