11ο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας - Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων (έως 20/7/19)

ShareThis
Δημοσίευση: 31-01-2019 12:56 | Ενημέρωση: 27-06-2019 10:41 | Προβολές: 2129
Έναρξη: 21-11-2019 |Λήξη: 23-11-2019
[Έληξε]
image

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων εισηγήσεων μέχρι και τις 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.


Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προβαίνουν για ενδέκατη συναπτή χρονιά στην διοργάνωση του καθιερωμένου και ιδιαίτερα επιτυχημένου ετήσιου μουσικολογικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Το 2019 ο θεσμός αυτός φιλοξενείται στην Αθήνα.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώραν, ειδικότερα, από την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, μέχρι το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019, με ειδικό θέμα «Νεωτερισμός και Παράδοση (με αφορμή τα 70 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα)». Στο πλαίσιο του 11ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου θα γίνουν δεκτές προτάσεις είτε για εισηγήσεις είτε για συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με αναφορά στην παραπάνω θεματική, καθώς και αντίστοιχες προτάσεις ανεξάρτητης θεματικής από μέλη ερευνητικών ομάδων της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Οι προτάσεις δεν είναι υποχρεωτικό να αφορούν τον Νίκο Σκαλκώτα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και σε αυτό καλούνται να συμμετάσχουν με εικοσάλεπτες εισηγήσεις:

  • Μέλη Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιονίου, καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων, τα οποία έχουν ειδικότητα και άμεση συνάφεια προς το αντικείμενο του συνεδρίου.
  • Διδάκτορες μουσικολογίας και ειδικοί μελετητές, κάτοχοι ακαδημαϊκής θέσης ή μη (υπό προϋποθέσεις).*
  • Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές μουσικολογίας (υπό προϋποθέσεις).*

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου ανακοίνωσης, περίληψης (150-200 λέξεων) και σύντομου βιογραφικού σημειώματος (100-200 λέξεων) ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2019 20η Ιουλίου 2019. Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν εγκαίρως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: Conf.eme2019@yahoo.com.

Γενικός συντονιστής του συνεδρίου
Μάρκος Τσέτσος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου
Πάνος Βλαγκόπουλος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πέτρος Βούβαρης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιώργος Σακαλλιέρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Φούλιας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου
Κώστας Καρδάμης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Γιώργος Κίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πύρρος Μπαμίχας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


* Διδάκτορες μουσικολογίας, ειδικοί μελετητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές μουσικολογίας γίνονται δεκτοί στο συνέδριο μόνο κατόπιν έγκρισης των προτάσεών τους από την επιστημονική επιτροπή. Προς τον σκοπό αυτόν, όλοι οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 να αποστείλουν τίτλο ανακοίνωσης, περίληψη (150-200 λέξεων), βιογραφικό σημείωμα (100-200 λέξεων), αλλά και – πέραν αυτών – ένα πιο εμπεριστατωμένο κείμενο πρότασης (μία πιο εκτενή και “εμπλουτισμένη” περίληψη της προτεινόμενης ανακοίνωσης, με άλλα λόγια, εκτάσεως 300-400 λέξεων), το οποίο θα τεθεί στην κρίση των μελών της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου. Οι τελικές αποφάσεις της επιτροπής θα έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερομένους μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Συναυλία Μελοποιημένης Ποίησης
Δημοσίευση: 28-03-2024 14:21 | Προβολές: 854
Έναρξη: 28-03-2024 |Λήξη: 04-04-2024
[Έληξε]
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας