Π.Μ.Σ. «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts) (ακαδ. έτος 2019-2020) - Kατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 06/09/2019

ShareThis
Δημοσίευση: 22-05-2019 14:42 | Ενημέρωση: 08-08-2019 20:55 | Προβολές: 6663
Έναρξη: 22-05-2019 |Λήξη: 06-09-2019
[Έληξε]
image

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279/2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018).

Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της Σύνθεσης Μουσικής για κάθε μορφή κινούμενης εικόνας αναλογικής ή ψηφιακής (π.χ. κινηματογράφος, βίντεο, animation κλπ.) καθώς και την Σύνθεση Μουσικής για το θέατρο σε όλες τις μορφές του όπως ενδεικτικά Αρχαίο Δράμα, και όλες τις νεώτερες μορφές του από την Αναγέννηση μέχρι τον 21ο αιώνα, Σωματικό Θέατρο, Παντομίμα κ.ά., την Σύνθεση Μουσικής για τον χορό σε όλες τις μορφές του και τέλος την Σύνθεση Μουσικής για όλα τα σύγχρονα πολύτεχνα θεάματα στα οποία συνυπάρχουν πολλές και διαφορετικές τέχνες όπως κίνηση, λόγος, εικόνα, εικαστικές δράσεις με την ισχυρή παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι σπουδές εμβαθύνουν στις ειδικές σχέσεις και απαιτήσεις συνθετικές και τεχνικές που δημιουργούνται στην Σύνθεση Μουσικής όταν η τελευταία συναντά την Εικόνα και τις Παραστατικές Τέχνες που επανακαθορίζουν το περιεχόμενο, την λειτουργικότητα και την φόρμα του μουσικού έργου με τελικό στόχο την ικανότητα του σύγχρονου συνθέτη να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε ένα πιο πολύπλοκο και πολυδιάστατο καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Κατεύθυνση της Μουσικής Δημιουργίας με ειδίκευση στη Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts)

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 20 είναι 15.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. Οι διδασκόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίες και περιλαμβάνουν συνδυασμό διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής/καλλιτεχνικής εργασίας. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί συνεχή παραμονή στην Κέρκυρα.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, με κάποια μέρη της διδασκαλίας να πραγματοποιούνται και στην αγγλική (π.χ. στην περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων από το εξωτερικό).

Η προκήρυξη αυτή αφορά την 2η Περίοδο του Προγράμματος που ξεκινάει το Χειμερινό Εξάμηνο του ακ.έτους 2019-20.

Τα τέλη φοίτησης, για το σύνολο των σπουδών ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΠΜΣ Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από τις 15 Απριλίου 2019 μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2019 (ημέρα σφραγίδας ταχυδρομείου). Οι ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

β) Αντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

γ) Βιογραφικό σημείωμα

δ) Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose), όπου αναφέρουν αναλυτικά τους λόγους που συνδέουν την δραστηριότητά τους (παρελθούσα – παρούσα - μέλλουσα) με την προοπτική της παρακολού-θησης του Προγράμματος αυτού.

ε) Φάκελος συνθέσεων, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 έργα, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 4 να αφορούν τη μουσική για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο ή τις Τέχνες της Παράστασης. Για 3 τουλάχιστον από τα τελευταία, ζητείται και η υποβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, αποθηκευμένου σε usb, CD ή DVD.

Ο Φάκελος των δικαιολογητικών αυτών πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παλαιό Φρούριο
49100, Κέρκυρα
με την ένδειξη "Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης -- Υπ’όψιν κας Καίτης Μπούζη”.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Κα. Καίτη Μπούζη, Τηλ. 26610 87523, e-mail: kaiti@ionio.gr). Για πληροφορίες επί του περιεχομένου του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ειδικό σύμβουλο του Προγράμματος κ.Δημήτρη Μαραγκόπουλο (maragopulos@gmail.com ).


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας