Μεταπτυχιακές Σπουδές
Σελίδα 1 / 2 : >>>
Π.Μ.Σ. «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts) (ακαδ. έτος 2019-2020) - Kατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 06/09/2019
Δημοσίευση: 22-05-2019 14:42 | Ενημέρωση: 08-08-2019 20:55 | Προβολές: 3262
Έναρξη: 22-05-2019 |Λήξη: 06-09-2019
[Έληξε]
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279/2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018). Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από τις 15 Απριλίου 2019 μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2019 (ημέρα σφραγίδας ταχυδρομείου).
ΣΜΟΤ: ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» («Sonic Arts and Audio Technologies») - Προκήρυξη ακαδ. έτους 2019-2020 - Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 06/09/2019
Δημοσίευση: 27-03-2019 11:41 | Ενημέρωση: 08-08-2019 20:43 | Προβολές: 5424
Έναρξη: 15-04-2019 |Λήξη: 06-09-2019
[Έληξε]
Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018, τ. Β’). Τελική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών Παρασκευή 6-9-2019. Η συνέντευξη με τους υποψηφίους στο ΔΠΜΣ "Τέχνες και Τεχνολογίες του ΄Ηχου' θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20-9-2019, είτε με φυσική παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη.
Π.Μ.Σ."Σύνθεση για τον Κινηματογράφο το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης": Ανακοίνωση επιτυχόντων και δικαιολογητικά εγγραφής 2018-19
Δημοσίευση: 20-03-2019 13:06 | Προβολές: 1432
Σημαντική Ημερομηνία: 22-03-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 217.1 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ειδίκευση: «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης», για το ακαδ. έτος 2018-2019.
ΣΜΟΤ: ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» («Sonic Arts and Audio Technologies») - Παράταση υποβολής αιτήσεων
Δημοσίευση: 07-08-2018 22:34 | Ενημέρωση: 29-10-2018 13:14 | Προβολές: 5619
Έναρξη: 01-09-2018 |Λήξη: 31-10-2018
[Έληξε]
Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν από κοινού και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο στα ελληνικά «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» και στα αγγλικά «Sonic Arts and Audio Technologies». Στα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνονται η προκήρυξη 2018-2019 και η αίτηση υποψηφιότητας. Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και τη 31η Οκτωβρίου 2018. Ιστοχώρος ΔΠΜΣ: music.ionio.gr/sonarts
Π.Μ.Σ. «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts) (Παράταση: 25/01/2019)
Δημοσίευση: 02-09-2018 12:01 | Ενημέρωση: 20-09-2018 13:11 | Προβολές: 4019
Έναρξη: 02-08-2018 |Λήξη: 25-01-2019
[Έληξε]
Τo Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο στα ελληνικά «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» και στα αγγλικά: «Composition for Film, Theatre and the Performing Arts» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των πιο πρόσφατων σχετικών νομοθετημάτων. Νέα ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών: έως τις 25 Ιανουαρίου 2019.
Ανακοίνωση επιτυχόντων Π.Μ.Σ. ακαδ. έτος 2017-18
Δημοσίευση: 05-10-2017 15:12 | Προβολές: 2721
Συνημμένα αρχεία
    Κείμενο Ανακοίνωσης
Mέγεθος: 236.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες, ανά κατεύθυνση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2017-2018.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2017-18 - Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών (15/09/2017)
Δημοσίευση: 30-06-2017 12:50 | Ενημέρωση: 08-09-2017 15:06 | Προβολές: 8687
Έναρξη: 30-06-2017 |Λήξη: 15-09-2017
[Έληξε]
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να αποστείλουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες σχετικά με την ειδίκευση "Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης" του Π.Μ.Σ. του Τ.Μ.Σ.
Δημοσίευση: 25-07-2017 12:27 | Προβολές: 1578
Ο καινοτόμος αυτός κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών από τη στιγμή που ξεκίνησε, έχει σαν κύριο στόχο να δώσει εξειδικευμένες και σε βάθος πρακτικές, θεωρητικές γνώσεις και εμπειρίες. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της μουσικής με την εικόνα και ειδικά τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, την video art, την διαφήμιση και την εικονική πραγματικότητα (τρισδιάστατη, mapping projection, video - games κλπ).
ΠΜΣ «Μουσική Παιδαγωγική»: «Παιδαγωγική σχέση και ψυχανάλυση» [18/05/2017]
Δημοσίευση: 15-05-2017 10:24 | Προβολές: 5520
Σημαντική Ημερομηνία: 18-05-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Αφίσα Σεμιναρίου
Mέγεθος: 131.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Τομέας Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου «Μουσική Παιδαγωγική» και σας καλούν στο σεμινάριο: «Παιδαγωγική σχέση και ψυχανάλυση». Εισηγητής: Μιλτιάδης Παυλής, Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής. Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, ώρα 19.00-21.00, Αίθουσα 121, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
ΠΜΣ «Μουσική Παιδαγωγική»: «Μια γιορτή αφήγησης: Όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε»
Δημοσίευση: 26-04-2017 16:04 | Προβολές: 3341
Σημαντική Ημερομηνία: 30-04-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Κείμενο Δελτίου Τύπου και Αφίσα
Mέγεθος: 1.39 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Παιδαγωγική» σας καλούν σε μια γιορτή αφήγησης την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου στην Κέρκυρα (Κάτω Κορακιάνα). Στην παράσταση λαμβάνουν μέρος οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου «Όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε». Επιμέλεια παράστασης: Μάγδα Κοσσίδα.
Eπιτυχόντες Π.Μ.Σ. "Παιδαγωγική της Μουσικής"
Δημοσίευση: 07-10-2016 11:58 | Προβολές: 1725
Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες, ανά κατεύθυνση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγική της Μουσικής», του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2016-2017. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 06 έως και Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016.
Ανακοίνωση Εξετάσεων Π.Μ.Σ. ΤΜΣ 2016-2017
Δημοσίευση: 09-09-2016 13:41 | Προβολές: 1823
Έναρξη: 29-09-2016 |Λήξη: 01-10-2016
[Έληξε]
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική της Μουσικής» 2016-2017, με Κατευθύνσεις: 1. Μουσική Παιδαγωγική, 2. Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας, 3. Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας
Δημοσίευση: 07-03-2016 17:08 | Ενημέρωση: 23-08-2016 12:29 | Προβολές: 5677
Έναρξη: 07-03-2016 |Λήξη: 04-09-2016
[Έληξε]
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να αποστείλουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 5/9/16 - Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Δημοσίευση: 20-04-2016 11:45 | Ενημέρωση: 29-07-2016 15:51 | Προβολές: 8382
Έναρξη: 20-04-2016 |Λήξη: 05-09-2016
[Έληξε]
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως και τις 05-09-2016.
Ανακοίνωση εξετάσεων Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική της Μουσικής» 2016-2017
Δημοσίευση: 15-07-2016 14:47 | Προβολές: 1859
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των εξετάσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική της Μουσικής».
Π.Μ.Σ. ΤΜΣ 2016-2017: Ανακοίνωση για τις εξετάσεις εισαγωγής
Δημοσίευση: 15-07-2016 14:41 | Προβολές: 1466
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος θα διενεργηθούν το τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2016.
Πρόγραμμα εξετάσεων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. ακαδ. έτος 2015-16
Δημοσίευση: 04-09-2015 13:52 | Ενημέρωση: 04-09-2015 17:26 | Προβολές: 2285
Έναρξη: 22-09-2015 |Λήξη: 29-09-2015
[Έληξε]
1) Βυζαντινή Μουσική 2) Νεοελληνική Μουσική Σάββατο 26-9-2015 και ώρα 11.00, αίθουσα Αναγνωστηρίου του Τμήματος   Βιόλα Τρίτη, 22-9-2015 και ώρα 09.00, αίθουσα 121   Πιάνο Τετάρτη 23-9-2015 και ώρα 12.00, αίθουσα (...)
ΤΜΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. 2015-16
Δημοσίευση: 05-06-2015 13:28 | Ενημέρωση: 04-09-2015 17:25 | Προβολές: 10232
Έναρξη: 05-06-2015 |Λήξη: 04-09-2015
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Προκήρυξη ΠΜΣ 2015-16 [.v3]
Mέγεθος: 297.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να αποστείλουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής
Δημοσίευση: 05-08-2015 14:38 | Προβολές: 3817
Έναρξη: 05-08-2015 |Λήξη: 04-09-2015
[Έληξε]
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2015.
ΤΜΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Παιδαγωγική της Μουσικής»
Δημοσίευση: 17-07-2015 12:36 | Προβολές: 3632
Έναρξη: 17-07-2015 |Λήξη: 04-09-2015
[Έληξε]
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να αποστείλουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πρόγραμμα ΠΜΣ Μουσικολογία: Ιστορία Νεοελληνικής Μουσικής
Δημοσίευση: 24-11-2014 14:26 | Προβολές: 1584
Έναρξη: 18-10-2014 |Λήξη: 21-02-2015
[Έληξε]
Αναρτήθηκε το πρόγραμμα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσικολογία: Ιστορία Νεοελληνικής Μουσικής.
Κατάσταση Επιτυχόντων Π.Μ.Σ. 2014-2015
Δημοσίευση: 17-10-2014 11:13 | Προβολές: 2063
Έναρξη: 20-10-2014 |Λήξη: 25-10-2014
[Έληξε]
Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες, ανά ειδίκευση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2014-2015, σύμφωνα με την από 16-10-2014 απόφαση (...)
Ανακοίνωση των εξετάσεων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
Δημοσίευση: 24-09-2014 12:12 | Προβολές: 2181
Έναρξη: 06-10-2014 |Λήξη: 11-10-2014
[Έληξε]
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος θα γίνουν ως εξής:   Δευτέρα 6-10-2014 Κλαρινέτο Ώρα 13.00-14.00, αίθουσα Ρομποτή Όμποε Ώρα 14.00-14.30, αίθουσα Ρομποτή   Πέμπτη 9-10-2014 Παιδαγωγική του (...)
ΤΜΣ: Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (2014-15)
Δημοσίευση: 05-08-2014 13:18 | Προβολές: 1806
Έναρξη: 05-08-2014 |Λήξη: 12-09-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 190.32 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2014-2015). Αποστολή δικαιολογητικών: μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2014.
Σελίδα 1 / 2 : >>>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη
<< <
Ιούνιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30