Ενημέρωση για την διαδικασία υποβολής αίτησης για την Πρακτική Άσκηση περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2019 [ενημέρωση: 31/5/19]

Social Media
Δημοσίευση: 29-05-2019 12:17 | Ενημέρωση: 31-05-2019 11:33 | Προβολές: 3528
Έναρξη: 29-05-2019 |Λήξη: 03-06-2019
[Έληξε]
    Πρακτική Άσκηση Ιουλίου – Αυγούστου 2019
Mέγεθος: 240 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Λόγω της αυξημένης ζήτησης για διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν και ηλεκτρονικά, σκαναρισμένη την υπογεγραμμένη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο email: internship@ionio.gr, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 16:00, επισυνάπτοντας το δελτίο αποστολής από την εταιρεία ταχυμεταφοράς. Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικά (με χρέωση αποστολέα) στη διεύθυνση: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα.

Επισημαίνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 03/06/2019 και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.


Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση, για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 24/05/2019 έως και 03/06/2019

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπόψη τα εξής:
1. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα και τα έγγραφα που είναι αναγκαίο να συνυποβληθούν με την αίτηση, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο για την Πρακτική Άσκηση: http://dasta.ionio.gr/internship/.
2. Λεπτομέρειες για τους όρους ένταξης του Φορέα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης υπάρχουν στον ιστότοπο: http://atlas.grnet.gr/.
3. Ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης ορίζεται η 01/07/2019.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Οριστικά αποτελέσματα αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2019-20 (Τμήματα: Ιστορίας - Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Τεχνών Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών) - ενημέρωση: 30/06/2020
Δημοσίευση: 14-06-2020 02:00 | Ενημέρωση: 30-06-2020 23:44 | Προβολές: 3562
Έναρξη: 13-06-2020 |Λήξη: 25-06-2020
[Έληξε]
Οριστικά αποτελέσματα (Β) αιτήσεων και κατάθεση δικαιολογητικών για Πρακτική Άσκηση 2019-20 (Τμήματα: Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής - Τεχνών Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών) - ενημέρωση: 30/06/2020
Δημοσίευση: 26-06-2020 11:16 | Ενημέρωση: 30-06-2020 23:29 | Προβολές: 1722
Έναρξη: 26-06-2020 |Λήξη: 29-06-2020
[Έληξε]