Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο 2019 [.v2 - 12/06/2019]

ShareThis
Δημοσίευση: 10-06-2019 12:05 | Ενημέρωση: 12-06-2019 11:00 | Προβολές: 836
Έναρξη: 10-06-2019 |Λήξη: 23-06-2019
[Έληξε]

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατατέθηκαν αιτήσεις από δεκαοχτώ φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2019. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων λάβαμε υπόψη τα κριτήρια επιλογής όπως ορίστηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τ.Μ.Σ. (επικαιροποίηση στη 15η Συνέλευση Τμήματος, 7-6-2018) και συγκεκριμένα τα εξής:

α) Μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή κατά την περίοδο της αίτησης (30%),
β) Επιτυχή ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Α’ και Β’εξαμήνου (30%),
γ) Συνάφεια κατεύθυνσης του φοιτητή με τις αρμοδιότητές του στο φορέα απασχόλησης (40%).

Σε περίπτωση ύπαρξης κοινωνικών κριτηρίων (θέματα υγείας, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) ο υποψήφιος πριμοδοτείται με 20%.

Μετά από μελέτη των αιτήσεων των δεκαοχτώ υποψηφίων, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προχώρησε στη διαδικασία αξιολόγησης και κατέληξε στην κατάταξη των φοιτητών με την ακόλουθη σειρά κατάταξης σύμφωνα με τον Α.Μ.:

Μ2015003
Μ2015005
Μ2015041
Μ2014028
Μ2015070
Μ2015018
Μ2014050
Μ2015012
Μ2016033
Μ2015069
Μ2016086
Μ2016013
Μ2015099
Μ2015015
Μ2015061
Μ2016023

Δεν εγκρίνονται οι αιτήσεις των παρακάτω φοιτητών:
Μ2017061
Μ2017068

Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης Ι.Π, http://dasta.ionio.gr/internship/.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου για Πρακτική Άσκηση
Αθανάσιος Ευσταθίου, Θεόδωρος Ανδρόνικος, Ζωή Διονυσίου, Ανδρέας Καπετάνιος, Σωτήριος Λίβας, Απόστολος Λουφόπουλος, Σοφία Στάμου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Γ’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 14/07/2023]
Δημοσίευση: 05-07-2023 11:41 | Ενημέρωση: 05-07-2023 12:57 | Προβολές: 2073
Έναρξη: 05-07-2023 |Λήξη: 14-07-2023
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 (παράταση αιτήσεων μέχρι και 10/05/2023)
Δημοσίευση: 07-04-2023 12:58 | Ενημέρωση: 07-05-2023 16:00 | Προβολές: 14992
Έναρξη: 07-04-2023 |Λήξη: 10-05-2023
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.03 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας