Παραλαβή Συμφωνητικών Συνεργασίας για Πρακτική Άσκηση
Social Media
Δημοσίευση: 18-06-2019 13:26 | Προβολές: 1657
Έναρξη: 19-06-2019 |Λήξη: 28-06-2019
[Έληξε]

Καλούνται οι φοιτητές, που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο διάστημα 1 Ιουλίου - 31 Αυγούστου 2019, όπως προσέλθουν να παραλάβουν τα Συμφωνητικά Συνεργασίας από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα Συμφωνητικά Συνεργασίας θα παραδίδονται στους φοιτητές καθημερινά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, από την Τετάρτη 19/6 και ώρα 15.00.

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή του Συμφωνητικού Συνεργασίας, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Tο απογραφικό δελτίο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από όλους τους ασκούμενους.

Επισημαίνουμε ότι η Πρακτική Άσκηση δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να έχουν παραληφθεί τα Συμφωνητικά Συνεργασίας.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι. Π.


Επιστροφή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη