Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Διεύθυνση Μικτής Χορωδίας»

ShareThis
Δημοσίευση: 02-04-2020 13:26 | Προβολές: 2591
Έναρξη: 02-04-2020 |Λήξη: 02-05-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 525.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Μικτής Χορωδίας» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό πεδίο της θέσης αφορά το καλλιτεχνικό αντικείμενο της Διεύθυνσης Χορωδίας, με έμφαση στη μικτή, επαγγελματική χορωδία ενηλίκων. Η διδασκαλία πραγματοποιείται α) μέσα από τη συγκρότηση και διεύθυνση αφενός μεν της Χορωδίας του Τμήματος, αποτελούμενης από τους φοιτητές όλων των Κατευθύνσεων, αφετέρου δε του επιλεγόμενου Φωνητικού Συνόλου και β) με ατομικό μάθημα στους φοιτητές της ειδίκευσης Διεύθυνσης (μικτής) Χορωδίας, καθώς και με επίβλεψη των πρακτικών τους ασκήσεων. Επιθυμητές είναι οι γενικότερες γνώσεις Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, καθώς και το υψηλό επίπεδο στο Πιάνο, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των ειδικών μαθημάτων της ειδίκευσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ο Πρύτανης Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 319/20-03-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Μικτής Χορωδίας»
ΑΔΑ: ΨΡΩ646Ψ8ΝΨ-09Τ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP15314

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Δημητρούλα Κουρκούλου
τηλ.: 26610-87524, e-mail: mika@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.


Κέρκυρα, 02-04-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας