6ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής»,

ShareThis
Δημοσίευση: 25-05-2021 08:57 | Προβολές: 1078
Έναρξη: 25-05-2021 |Λήξη: 20-07-2021
[Έληξε]

Tο CSR HELLAS ανακοινώνει σήμερα τον έκτο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές
Όπως και στους τελευταίους δύο κύκλους, το θέμα του διαγωνισμού βασίζεται στο πλαίσιο που θέτουν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/). Ο 6ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», εστιάζει στο Στόχο #12 (Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και στο Στόχο #4 (Ποιοτική Εκπαίδευση) ενώ η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών είναι στις 20 Ιουλίου 2021.

Συγκεκριμένα το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι:

“Η Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών.”

Οι εργασίες των φοιτητικών ομάδων μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα ή παραπάνω από τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Πως μπορούμε να αλλάξουμε την καταναλωτική αντίληψη από εκείνη της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης και συνεπώς σπατάλης σε μία αντίληψη με επίκεντρο την υπευθυνότητα και βιωσιμότητα; Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης για τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης στους καταναλωτές, με στόχο τη συνεχή μείωση της σπατάλης τροφίμων και άρα φυσικών πόρων; Πώς, με τη σειρά της, η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη υπευθυνότητα και στο επίπεδο των επιχειρήσεων;

2. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ώστε να μεταβούμε σε μία κυκλική οικονομία με στόχο τη μείωση της σπατάλης και τη μετατροπή «σκουπιδιών» σε επαναχρησιμοποιήσιμες πρώτες ύλες; Ποια είναι η σημασία αυτής της συνεργασίας;

3. Πώς η διαφάνεια και η εθελοντική δημοσιοποίηση πληροφοριών από τη πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς στους καταναλωτές και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των ΣΒΑ 2030;

4. Πώς η εμπειρία της τρέχουσας πανδημίας αναδεικνύει την έλλειψη επαρκούς υπευθυνότητας σε επίπεδο καταναλωτών και επιχειρήσεων και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε για την ενίσχυση της υπεύθυνης και βιώσιμης κουλτούρας και συμπεριφοράς;

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/-τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι φοιτητές να βρίσκονται στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας