Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ShareThis
Δημοσίευση: 26-07-2021 12:14 | Προβολές: 14767

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19,
  2. Την ανάγκη για προστασία της υγείας και ασφάλειας των φοιτητών, του πάσης φύσεως προσωπικού και όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.
  3. Το γεγονός ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης.
  4. Το γεγονός ότι διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

αποφασίζει ότι οι εξετάσεις της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιηθούν με έναν ή με συνδυασμό των εναλλακτικών τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών/τριών όπως αυτοί περιγράφονται στην από 28-05-2021 Απόφαση της 27ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα: Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021.

Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό.

Ο ακριβής τρόπος εξέτασης θα διαμορφωθεί - και θα πρέπει να ανακοινωθεί προς τους φοιτητές - με ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διαφορετικές εναλλακτικές εξέτασης.

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις συνιστά αποδοχή των εναλλακτικών τρόπων και μέσων αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εξέτασης, καθώς και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτήν. 

Η εξ αποστάσεως εξέταση περιλαμβάνει και την παρουσίαση/δημόσια υποστήριξη πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών.

Ορίζεται ως υπεύθυνος ανά Σχολή του Ιονίου Πανεπιστημίου για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζομένων φοιτητών, ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας