Συνέντευξη τύπου για την ακαδημαϊκή και χωρική αναδιάταξη του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 05-10-2021 12:04 | Προβολές: 6359
image

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, πραγματοποίησε την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 συνέντευξη τύπου στην Ιόνιο Ακαδημία, με θέμα την ακαδημαϊκή και χωροταξική αναδιάταξη του Ιονίου Πανεπιστημίου μετά τη φετινή εφαρμογή του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Παρακάτω παρατίθεται το κείμενο της ανακοίνωσης του Πρύτανη, καθώς και το βίντεο της συνέντευξης τύπου, το οποίο περιλαμβάνει και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και τις απαντήσεις που δόθηκαν.

 

 

Η ακαδημαϊκή και χωρική αναδιάταξη του Ιονίου Πανεπιστημίου

Η φετινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας σηματοδότησε την έναρξη εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μιας διαδικασίας εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Με βασική παραδοχή και κριτήριο τον αριθμό των εισακτέων, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις επί μετεξελίξεων, συγχωνεύσεων, καταργήσεων ή αλλαγών τμημάτων.

Ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής έχουμε ήδη τοποθετηθεί επί της αρχής, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα που δεν περιορίζεται σε ποσοτικά και μονοδιάστατα δεδομένα εισαγωγής υποψηφίων, ειδικά όταν αυτά διαμορφώνονται από παραμέτρους που δεν καθορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα, όπως ο αριθμός των εισακτέων. Είναι επίσης σημαντικό, στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων να υιοθετηθούν παράμετροι, βάσει των οποίων εντέλει τα Ιδρύματα αξιολογούνται.

Το πλαίσιο που ορίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κατάθεση των προτάσεων των Ιδρυμάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένο χρονικά και δεν περιλαμβάνει μέχρι και σήμερα βασικές κατευθυντήριες που αποτυπώνουν τις όποιες εθνικές προτεραιότητες. Παρόλα αυτά, το ΙΠ έχει εγκαίρως εκκινήσει μια διαδικασία συζήτησης, διερευνώντας και αξιολογώντας πιθανές πτυχές ακαδημαϊκής και χωρικής του αναδιάταξης. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη και στηρίζεται στην καταγραφή και αποτίμηση δεδομένων εκ μέρους των ακαδημαϊκών Τμημάτων, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις που μπορεί να αφορούν στη διατήρηση ή μετεξέλιξη του ακαδημαϊκού χαρακτήρα των σπουδών, ή και στην συνέργεια μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων. Αυτή η ανοικτή διαδικασία, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει την ουσία της δημοκρατικής λειτουργίας και έκφρασης εντός ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Διαδικασίας εντοπισμένης εντός του - βαρύνουσας σημασίας - πλαισίου αποτίμησης και επανακαθορισμού της ίδιας της ακαδημαϊκής ταυτότητας των Τμημάτων και του Ιδρύματος, πάντα με χρήση ακαδημαϊκών – και μόνο - κριτηρίων.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουν προκύψει από την ανωτέρω εν εξελίξει διεργασία, οι επιμέρους απόψεις και προτάσεις των ακαδημαϊκών Τμημάτων συνοψίζονται ως εξής (αλφαβητικά):

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Οποιαδήποτε πρόταση / απόφαση για την ταυτότητα του Τμήματος θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ακαδημαϊκά κριτήρια και στο πλαίσιο αλληλοσεβασμού της ταυτότητας των Τμημάτων του ΙΠ. Το Τμήμα επίσης θεωρεί ότι δεν παρέχονται τα απαραίτητα κριτήρια και ο απαιτούμενος χρόνος για να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα.

Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Η ίδρυση του Τμήματος δεν συμπεριλαμβανόταν στις προτάσεις που είχαν κατατεθεί από το ΙΠ και δεν συνοδεύτηκε από την απαιτούμενη εκτίμηση της βιωσιμότητας του με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Η Σύγκλητος, μελετώντας το θέμα διεξοδικά έχει διατυπώσει ομοφώνως την άποψη ότι η ευρύτητα του επιστημονικού πεδίου της Εθνομουσικολογίας είναι εξ ορισμού περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που δεν δικαιολογεί την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης ακαδημαϊκής μονάδας σε επίπεδο Τμήματος, η οποία να το θεραπεύει αυτοτελώς σε προπτυχιακό επίπεδο. Επιπλέον, στρατηγικά, το ΙΠ έχει ήδη δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον δημιουργικής και καλλιτεχνικής αριστείας στο πεδίο της μουσικής επιστήμης, μέσω της λειτουργίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Ως εκ τούτου, το πεδίο της Εθνομουσικολογίας, ως υποσύνολο της Μουσικής Επιστήμης, μπορεί να θεραπευτεί στην ολότητά του διδακτικά και ερευνητικά από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Με βάση τα ανωτέρω έχει οριστικά αποφασιστεί να μην υποβληθεί μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας για το Τμήμα, με την απόφαση αυτή να μην συνδέεται με τον ευρύτερο ακαδημαϊκό προγραμματισμό ανάπτυξης του Ιδρύματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ίδρυσης νέων ακαδημαϊκών δομών στην πόλη του Ληξουρίου.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Το Τμήμα βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση ως προς την εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης-μετεξέλιξής του, με γνώμονα τόσο τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο των τροφίμων, όσο και τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η βιοοικονομία είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπεριέχοντας όλα εκείνα τα συστατικά της οικονομίας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους, τόσο χερσαίους όσο και υδάτινους, καθώς επίσης και το γεγονός ότι μεταξύ των βασικών στόχων της στρατηγικής για τη βιοοικονομία εντάσσεται και η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της εγκαθίδρυσης βιώσιμων και ανθεκτικών Συστημάτων Τροφίμων για την παραγωγή αειφόρων προϊόντων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας, το Τμήμα προτείνει την μετεξέλιξή του σε Τμήμα «Επιστήμης Τροφίμων & Βιοιοικονομίας», διαθέτοντας ήδη μέλη ΔΕΠ, αλλά και μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στον πυρήνα της βιοοικονομίας. Παράλληλα, το Τμήμα θέτει το θέμα ένταξής του σε μια Σχολή αντιπροσωπευτική του πεδίου των Βιοεπιστημών και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τμήμα Ιστορίας:

Η σημερινή εικόνα αδικεί το Τμήμα παρόλο που αυτό συμβαδίζει με τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Με 36 χρόνια ζωής αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Τμήματα Ιστορίας στην Ελλάδα, με πρωτοποριακό και διαρκώς ανανεούμενο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, κάτι που αποδεικνύεται από την πρόσφατη εξαιρετικά επιτυχημένη πιστοποίησή του, τους χιλιάδες αποφοίτους του και την ελκυστικότητα των τεσσάρων μεταπτυχιακών του προγραμμάτων. Η διατήρηση της φυσιογνωμίας του Τμήματος Ιστορίας, του μοναδικού περιφερειακού αντίστοιχου Τμήματος, είναι δεδομένη, καθώς το Τμήμα, παρά τις όποιες δυσκολίες (κτηριακές, οικονομικές, τοπικιστικές, χωροταξικές κλπ.), έχει κατορθώσει να εμπλουτίσει το περιεχόμενο των σπουδών που παρέχει, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, να ενισχύσει την απαιτούμενη διδασκαλία κλασικών ιστορικών ενοτήτων και να διατηρήσει τη διεπιστημονικότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών του. Το Τμήμα Ιστορίας, έχει την ωριμότητα και την εμπειρία να συνδυάζει το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο με την ανάγκη περαιτέρω επαγγελματικής κατοχύρωσης των αποφοίτων του.

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα σύμφωνα με πρότασή του δύναται να απορροφήσει το Τμήμα Εθνομουσικολογίας με έδρα το Ληξούρι μετά την επικείμενη ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του πρώην ΤΗΜΟ. Η απορρόφηση θα εμπλουτίσει την κατεύθυνση των μουσικών επιστημών του τμήματος. Σε προηγούμενη σχετική διαβούλευση είχε κατατεθεί ομόφωνη πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μουσικών & Οπτικοακουστικών Τεχνών για απορρόφηση του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) από το ΤΜΣ. Το Τμήμα θεωρεί επίσης ότι χάρη στην ευρύτητα του φάσματος του διδακτικού και επιστημονικού του έργου αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά του είναι σήμερα κατά μείζονα λόγο σε θέση να υποδεχθεί παρόμοια συγχώνευση άλλων ομοειδών τμημάτων, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Τέλος, το Τμήμα προτείνει μια σειρά θεσμικών αλλαγών προκειμένου αφ’ ενός να υποστηριχθεί ώστε να επιτύχει τους ακαδημαϊκούς στόχους του, αφ’ ετέρου αυτές να λειτουργήσουν ως μελέτη περίπτωσης (case study) για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας. Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με το σύστημα εισαγωγής των Ελλήνων του εξωτερικού, των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων, την καλλιέργεια ειδικής παιδαγωγικής σχέσης και συνεργασίας με το Μουσικό Σχολείο της Κέρκυρας και την εισαγωγή δεικτών αποτίμησης της καλλιτεχνικής ακαδημαϊκής δραστηριότητας στο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ.

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Αποτελεί το μοναδικό τμήμα παραγωγής ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων, που λειτουργεί ανελλιπώς εδώ και 35 χρόνια. Η όποια αναθεώρηση της ακαδημαϊκής ταυτότητάς του θα λάβει χώρα, βάσει ακαδημαϊκών και μόνο κριτηρίων, όταν κριθεί ότι υπάρχει σχετικός λόγος, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή, το Τμήμα παρέχει υψηλής ποιότητας σπουδές σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων που συνδέονται με και κατατείνουν στην καλύτερη δυνατή, θεωρητική και πρακτική, εκπαίδευση ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων. Παράλληλα, στις εισαγωγικές εξετάσεις, εδώ και πολλά χρόνια, το Τμήμα καταγράφει υψηλότατες αποδόσεις, με το ποσοστό πρώτης επιλογής των νέων φοιτητών/τριών είναι από τα υψηλότερα πανελληνίως (87%), και τον βαθμό απορρόφησης των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας να είναι ιδιαίτερα υψηλός (με το 80% των πτυχιούχων να βρίσκουν εργασία σε συγγενή με τις σπουδές τους πεδία εντός του εξαμήνου).

Τμήμα Περιβάλλοντος

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και επιστημονικών απαιτήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με αντικείμενο σπουδών που συνδέεται με το παρόν, το μέλλον και τις ανάγκες της σημερινής και των αυριανών γενιών, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και άρτιο ερευνητικό, και εκπαιδευτικό εξοπλισμό, και ικανό αριθμό μελών ΔΕΠ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, προτείνεται η προσαρμογή της ονομασίας του Τμήματος σε «Τμήμα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Πολιτικής» προκειμένου αυτή να αντανακλά πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και το γνωστικό αντικείμενο ενός σύγχρονου επιστήμονα Περιβαλλοντολόγου, και να συμβαδίζει με το διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Στην νέα προτεινόμενη ονομασία, ο όρος Περιβαλλοντική Επιστήμη αναφέρεται στις φυσικές επιστήμες καθώς και στις επιστήμες μηχανικής και πληροφορίας οι οποίες είναι συνυφασμένες με τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος. Ο δε όρος Περιβαλλοντική Πολιτική αναφέρεται στις οικονομικές/κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το ΙΠ έχει καταθέσει και ήδη επικαιροποιήσει φάκελο προς αξιολόγηση της βιωσιμότητάς του από την ΕΘΑΑΕ. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος υποστηρίζουν τη λειτουργία του Τμήματος με την υφιστάμενη και μόνο πανεπιστημιακή του μορφή, όπως άλλωστε έκαναν εμπράκτως μέχρι τώρα, ενώ διατίθενται να εργαστούν στην κατεύθυνση της όποιας βελτίωσης και προσαρμογής του υποβληθέντος Προγράμματος Σπουδών Περιφερειακής Ανάπτυξης με προχωρημένες κατευθύνσεις της Κυκλικής και Ψηφιακής Οικονομίας, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Τμήμα Πληροφορικής

Τα αποτελέσματα εισαγωγής της φετινής χρονιάς επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Τμήματος, τα υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών και υπηρεσίες που προσφέρει, και την υψηλή στάθμη του προσωπικού του (διδακτικό και ερευνητικό, διοικητικό). Εντούτοις, το Τμήμα αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα της αναδιάρθρωσης των ΑΕΙ που προωθείται από την Πολιτεία. Το Τμήμα, καταρχήν, δεν θα αρνείτο να συμμετάσχει σε μια ειλικρινή κουβέντα με άλλα τμήματα του ιδρύματος, ώστε να εντοπιστούν αλληλοεπικαλύψεις σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών, επικαλύψεις σε γνωστικά αντικείμενα διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ή/και προς την κατεύθυνση διερεύνησης πιθανών συνεργειών με κριτήριο τη βελτίωση της διεπιστημονικότητας των προγραμμάτων σπουδών του.  Ωστόσο, οι όποιες συζητήσεις θα πρέπει να γίνουν, αφενός, επί τη βάσει των κριτηρίων και κατευθυντήριων γραμμών που θα τεθούν από την ΕΘΑΑΕ και το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και επί τη βάσει ενός μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού, κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης, ενδεχομένως υποστηριζόμενου σε ιδρυματικό επίπεδο από τη Σύγκλητο και τη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος, κατά τον οποίο τα Τμήματα, θα θεωρήσουν και επανεξετάσουν τα προγράμματα σπουδών τους, τις υπάρχουσες ή νέες κατευθύνσεις, την προοπτική δημιουργίας τομέων, τη στοχοθέτηση βάσει των υφισταμένων δεικτών ποιότητας ή/και άλλων δεικτών/κριτηρίων που θα ανακοινωθούν από τους αρμόδιους φορείς

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Το Τμήμα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και διάδοσης των ψηφιακών τεχνών στην χώρα και το ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών που δείχνουν διαχρονικά μεγάλη προτίμηση για εισαγωγή επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό αυτό. Το Τμήμα καλύπτει έναν σημαντικό και αναπτυσσόμενο κλάδο της σύγχρονης επιστημονικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας και συνεπώς δεν υφίσταται οποιοσδήποτε λόγος για κατάργηση ή συγχώνευση του. Αντίθετα, από τα υφιστάμενα στοιχεία της συνολικής εξελικτικής πορείας του Τμήματος από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι, η λειτουργία του συνεισφέρει θετικά με καινοτόμο τρόπο στην επιστημονική έρευνα, την καλλιτεχνική δημιουργία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Το πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιείται ως οφείλει σε τακτική βάση, μένοντας εναρμονισμένο με τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες. Τέλος, το Τμήμα δηλώνει ότι είναι ανοικτό στον όποιο ακαδημαϊκό διάλογο πραγματοποιηθεί σε σχέση με την μελλοντική μορφή και ταυτότητα του Ιδρύματος, αρκεί αυτός να πραγματοποιηθεί στην βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων και χωρίς ασφυκτική χρονική πίεση.

Τμήμα Τουρισμού

Στα τρία πρώτα έτη λειτουργίας του, το νεοσύστατο Τμήμα Τουρισμού με έδρα την Κέρκυρα έχει επιδείξει μια σταθερά ανοδική πορεία: συνεχή αύξηση της βάσης εισαγωγής (ποσοστό αύξησης 18%), σημαντικά ποσοστά στις προτιμήσεις των φοιτητών (1η προτίμηση για ποσοστό περίπου 60%), διαρκή αύξηση της βαθμολογίας του πρώτου εισακτέου και πλήρωση των διαθέσεων θέσεων για εισαγωγή σε ποσοστό 100%. Με βάση την θετική ακαδημαϊκή πορεία του Τμήματος, προκύπτει ότι κανένας εξωγενής παράγοντας δεν μπορεί να παρέμβει και να αναστείλει την επίτευξη του στρατηγικού οράματος που έχει θέσει και υλοποιεί από την ίδρυσή του έως σήμερα. Τυχόν αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών του μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης πιστοποίησης του από την ΕΘΑΑΕ. Με βάση τα ανωτέρω, το Τμήμα δεν προκρίνει την πραγμάτωση συγχώνευσης, κατάργησης ή αλλαγής του ακαδημαϊκού του χαρακτήρα με έδρα την Κέρκυρα. Παράλληλα, το Τμήμα κρίνει εύστοχη και επιθυμητή την πιθανή συμμετοχή του στο άμεσο μέλλον σε Σχολή του ΙΠ με έδρα την Κέρκυρα με αλληλοσυμπληρούμενα τμήματα, όπως το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή το Τμήμα Πληροφορικής.

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Είναι το μοναδικό τμήμα του ΙΠ το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο σπουδών την επιστήμη της Επικοινωνίας. Το Τμήμα είναι ανοικτό σε πιθανές νέες συνέργειες με υφιστάμενα ή μελλοντικά Τμήματα του Ιδρύματος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή του. Σε περίπτωση όπου το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων μεταβληθεί και η υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών αποτελέσει αρμοδιότητα της Σχολής, το Τμήμα προσανατολίζεται στην κατάθεση πρότασης για δημιουργία Σχολής στην Κεφαλονιά. Το Τμήμα, στα λίγα έτη λειτουργίας του διάγει μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία κάτι που αποδεικνύεται από αξιολογικούς δείκτες. Παράλληλα, θεραπεύει αντικείμενα σπουδών που είναι μοναδικά στο ΙΠ και ταυτόχρονα διδάσκονται σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, με αποφοίτους οι οποίοι έχουν εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Για τους λόγους αυτούς το Τμήμα όχι μόνο δεν αποτελεί υποκείμενο της οποιασδήποτε μορφής αναδιάρθρωσης ή αλλαγής κατάστασης, αλλά αντίθετα κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με κτιριακές υποδομές. Στην περίπτωση που η Πολιτεία επιθυμεί την εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη περιφερειακών (ιδίως νησιωτικών) τμημάτων, επιβάλλεται η επικείμενη αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μην συνοδευτεί από άμετρη ίδρυση τμημάτων σε κεντρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, με γνωστικά αντικείμενα συναφή με αυτά που θεραπεύει το Τμήμα.

Κλείνοντας, τονίζεται ότι η πρόσφατη κατάταξη του ΙΠ στην ανώτερη δυνατή κλίμακα πιστοποίησης ποιότητας και τα αντίστοιχα μέχρι τώρα αποτελέσματα πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος από την αρμόδια Εθνική Αρχή αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αυστηρής προσήλωσης του Ιδρύματος σε ποιοτικές ακαδημαϊκές αξίες, οι οποίες διεθνώς αποτελούν την αφετηρία του όποιου σχεδιασμού στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης. Με βάση αυτήν την επένδυση στην ποιότητα, το ΙΠ λειτουργεί διαδικασίες αξιολόγησης και διαρκούς επικαιροποίησης του σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών, ως οφείλει ως Α.Ε.Ι. Η όποια πρόταση ακαδημαϊκής και χωρικής αναδιάταξης του Ιδρύματος, ως αρμοδιότητα της Συγκλήτου, θα στηριχθεί στις απόψεις των Τμημάτων, με δεδομένη την διατήρηση του χαρακτηριστικού της πολυνησιωτικότητας και της μη-συρρίκνωσης – παράγοντες που ήδη έχουν υιοθετηθεί ομόφωνα σε πρόσφατη συνεδρίαση - αλλά και τις όποιες εθνικού χαρακτήρα κατευθυντήριες ανακοινωθούν τελικά στα Πανεπιστήμια.

 

 

 

 Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας