Πρόσκληση συµµετοχής στο 14ο Διατµηµατικό Μουσικολογικό Συνέδριο

Social Media
Δημοσίευση: 09-05-2022 12:09 | Προβολές: 187
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 382.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image

Πρόσκληση συµµετοχής στο 14ο Διατµηµατικό Μουσικολογικό Συνέδριο

Θέµα: Ιστορίες, παραδόσεις, µεταπλάσεις

Τα πέντε πανεπιστηµιακά τµήµατα µουσικής και µουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστηµίων, δηλαδή, τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Ιονίου Πανεπιστηµίου, και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, καθώς και το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, συναντώνται στο καθιερωµένο και ιδιαίτερα επιτυχηµένο ετήσιο Διατµηµατικό Μουσικολογικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Το 2022, το 14ο Διατµηµατικό Μουσικολογικό Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στην Άρτα και τη διοργάνωσή του έχει αναλάβει το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου µέχρι και την Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2022 στους χώρους του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στην Άρτα. Με αφορµή την επέτειο µνήµης των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, του Έτους Μικρασιατικού Ελληνισµού 2022, φέτος το συνέδριο θα έχει κεντρικό θέµα:

Ιστορίες, παραδόσεις, µεταπλάσεις

 

Εκτός τούτου, θα γίνουν δεκτές και άλλες προτάσεις, αφήνοντας περιθώριο για συνεδρίες ποικίλων θεµατικών ενοτήτων από τους εξειδικευµένους τοµείς της Μουσικολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανεξάρτητη θεµατική του 14ου Διατµηµατικού Μουσικολογικού Συνεδρίου θα αποτελέσουν προτάσεις που θα εστιάσουν στο θέµα:

Η µουσική µεταγραφή ως ανάλυση, σύνθεση, ερµηνεία, ακρόαση

 

Συνεπώς, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής προτάσεων ανεξάρτητης θεµατικής ειδικά από τους συντονιστές και τα µέλη των ερευνητικών οµάδων της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Οι προτάσεις µπορούν να αφορούν ατοµικές παρουσιάσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, καθώς και ειδικές θεµατικές συνεδρίες ή εργαστήρια (workshops). Επισηµαίνεται ότι οι θεµατικές των ερευνητικών οµάδων µπορούν να καλύπτουν περισσότερες από µία θεµατικές συνεδρίες.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τίτλου ανακοίνωσης, περίληψης (150-200 λέξεων) και σύντοµου βιογραφικού σηµειώµατος (150-200 λέξεων) ορίζεται η 31η Μαΐου 2022. Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν εγκαίρως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: conf.eme.2022@gmail.com.

 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και σε αυτό µπορούν να συµµετάσχουν µε εικοσάλεπτες εισηγήσεις:

  • Μέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων Mουσικών Σπουδών των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιονίου και Ιωαννίνων, καθώς και του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
  • Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων που έχουν ειδικότητα Μουσικολογίας και άµεση συνάφεια µε τα εξειδικευµένα πεδία των ερευνητικών οµάδων της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας.
  • Διδάκτορες µουσικολογίας ή/και Μεταδιδάκτορες Μουσικολογίας και άλλων συναφών κλάδων, κάτοχοι ακαδηµαϊκής θέσης ή µη.
  • Ειδικοί µελετητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες µουσικολογίας (υπό προϋποθέσεις).*

 

Οι ανακοινώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 λεπτά της ώρας (2.000-2.500 λέξεις). Σε όσους φοιτητές παρακολουθήσουν το συνέδριο θα δοθούν σχετικές βεβαιώσεις.

 

Υπεύθυνος γενικού συντονισµού συνεδρίου: Αθανάσιος Τρικούπης, Κοσµήτορας

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου

Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Κοκκώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Λορέντα Ραμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νικόλαος Ανδρίκος, Επίκουρος Καθηγητής
Μάρκος Σκούλιος, Επίκουρος Καθηγητής

Η Επιστηµονική Επιτροπή του συνεδρίου

Πέτρος Βούβαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κώστας Καρδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιώργος Σακαλλιέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτρης Έξαρχος, Επίκουρος Καθηγητής
Ιάκωβος Στάϊνχάουερ, Επίκουρος Καθηγητής

 

* Επισήµανση:

Οι υποψήφιοι διδάκτορες µουσικολογίας, ειδικοί µελετητές και µεταπτυχιακοί φοιτητές µουσικολογίας γίνονται δεκτοί στο συνέδριο ύστερα από έγκριση των προτάσεών τους από την Επιστηµονική Επιτροπή. Όλοι οι παραπάνω ενδιαφερόµενοι πρέπει να αποστείλουν µέχρι τις 31 Μαΐου 2022, εκτός από τον τίτλο και την περίληψη (100-150 λέξεις) της ανακοίνωσής τους, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (150-200 λέξεις) και επίσης ένα εκτενέστερο εµπεριστατωµένο κείµενο πρότασης (δηλαδή, εκτενέστερη αναλυτική περίληψη έκτασης 400-500 λέξεων), που θα τεθεί στην κρίση των µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής, οι οποίοι θα αποφασίσουν και αν θα δεχθούν τελικά ή θα απορρίψουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο συµπόσιο. Οι οριστικές αποφάσεις θα έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους µέχρι τις 15 Ιουλίου 2022.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας