Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για σπουδές Master 2 στην Γαλλία

Social Media
Δημοσίευση: 10-06-2022 12:00 | Προβολές: 191
Έναρξη: 10-06-2022 |Λήξη: 01-07-2022
[Έληξε]

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία, κατ ́ εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06.06.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2887/Β ́/07.06.2022).
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκινάει στις 09/06/2022 και λήγει την 01/07/2022 και ώρα Eλλάδος 23:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας