Υποτροφίες
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»
Δημοσίευση: 12-03-2019 12:59 | Προβολές: 1355
Έναρξη: 14-03-2019 |Λήξη: 20-06-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 544.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκηρύσσουμε τη χορήγηση, με επιλογή, Δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
Προκήρυξη για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ»
Δημοσίευση: 12-03-2019 12:51 | Προβολές: 1338
Έναρξη: 14-03-2019 |Λήξη: 20-06-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 554.41 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκηρύσσουμε τη χορήγηση, με επιλογή, τεσσάρων (04) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
Προκήρυξη υποτροφιών για σπουδές του κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη ακαδ. έτους 2016-2017
Δημοσίευση: 04-04-2018 14:57 | Προβολές: 1389
Έναρξη: 06-03-2018 |Λήξη: 06-06-2018
[Έληξε]
Προκηρύσσεται η χορήγηση, με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για πτυχιούχους καταγόμενους από τις Σπέτσες και δύο (02) υποτροφιών για πτυχιούχους καταγόμενους από την Ύδρα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 έως και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
700 θέσεις υποτροφιών «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος
Δημοσίευση: 02-04-2018 10:26 | Προβολές: 3261
Έναρξη: 02-04-2018 |Λήξη: 17-04-2018
[Έληξε]
Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, όπως εκάστοτε ισχύει), προκηρύσσει 700 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.
International Winter School of Northwestern Polytechnical University
Δημοσίευση: 03-11-2017 12:30 | Προβολές: 1479
Σημαντική Ημερομηνία: 03-11-2017
[Έληξε]
Περισσότερες πληροφορίες: (...)
Δυνατότητα σπουδών στο Μπαγκλαντές
Δημοσίευση: 03-11-2017 12:15 | Προβολές: 1458
Συνημμένα αρχεία
    Κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 695.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health and Family Welfare) του Μπαγκλαντές ανακοινώνει τη δυνατότητα εισαγωγής ξένων φοιτητών σε κρατικά και ιδιωτικά κολέγια για σπουδές ιατρικής και οδοντιατρικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Δημοσίευση: 03-11-2017 12:04 | Προβολές: 1671
Σημαντική Ημερομηνία: 03-11-2017
[Έληξε]
To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών EKO από το ΙΚΥ (ακαδ. έτους 16-17) - Παράταση προθεσμίας υποβολής
Δημοσίευση: 28-04-2017 10:39 | Προβολές: 3570
Έναρξη: 28-04-2017 |Λήξη: 02-05-2017
[Έληξε]
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πλήθους αιτημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 28 Απριλίου, ώρα 17:00 έως την Τρίτη 2 Μαΐου, ώρα 17:00, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία ή/και να διορθώσουν τυχόν λανθασμένα στοιχεία.
Υποτροφίες των Φίλων της Μουσικής για το 2016-2017
Δημοσίευση: 16-05-2016 16:32 | Προβολές: 2815
Σημαντική Ημερομηνία: 28-06-2016
[Έληξε]
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής προκήρυξε τις Υποτροφίες Αλεξάνδρα Τριάντη και Κυβέλη-Γιάννη Χορν, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Κατάθεση δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Συλλόγου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μέχρι τις 28 Ιουνίου 2016.
Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Δημοσίευση: 01-02-2016 14:21 | Προβολές: 2225
Έναρξη: 01-02-2016 |Λήξη: 28-04-2016
[Έληξε]
Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για την χορήγηση υποτροφιών µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννου Βόζου. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού αίτηση στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το αντικείµενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Πρόγραμμα υποτροφιών στο Χονγκ Κονγκ για το έτος 2016 - 2017
Δημοσίευση: 19-01-2016 16:16 | Προβολές: 2054
Έναρξη: 19-01-2016 |Λήξη: 30-03-2016
[Έληξε]
Χορηγούνται υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στο Χονγκ Κονγκ «Direct Admission and Non-local Student Scholarships for Undergraduate Studies at Lingnan University-Hong Kong» και συγκεκριμένα στις Σχολές «Arts, Business Administration and Social Sciences» του ανωτέρω Πανεπιστημίου στο Χονγκ Κονγκ. Η προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων λήγει την 30-03-2016.
Υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο «Hankuk» της Ν. Κορέας για το έτος 2016
Δημοσίευση: 19-01-2016 16:12 | Προβολές: 1863
Έναρξη: 01-02-2016 |Λήξη: 30-06-2016
[Έληξε]
Χορηγούνται τρεις (3) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές (4ετούς φοίτησης) στο Πανεπιστήμιο «Hankuk University of Foreign Studies» της Ν. Κορέας για το έτος 2016. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 01-02-2016 έως 30-06-2016.
Προκήρυξη υποτροφιών Εργαζάκειου Ιδρύματος
Δημοσίευση: 18-12-2015 15:50 | Προβολές: 2538
Σημαντική Ημερομηνία: 18-12-2015
[Έληξε]
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει τή χορήγηση (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών προς Έλληνες ακαδημαϊκού έτους 2016/2017
Δημοσίευση: 15-12-2015 20:04 | Προβολές: 7295
Έναρξη: 15-12-2015 |Λήξη: 01-02-2016
[Έληξε]
Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες, Ακαδημαϊκού Έτους 2016/2017.
Προκήρυξη υποτροφιών Πρακτικής Άσκησης Era-Places ακαδ. έτους 2014-2015
Δημοσίευση: 03-12-2014 12:17 | Προβολές: 2469
Έναρξη: 03-12-2014 |Λήξη: 19-12-2014
[Έληξε]
Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014 - 2015 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6 (...)
Πρόγραμμα Υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
Δημοσίευση: 08-10-2014 12:38 | Προβολές: 4759
Πρόγραμμα Υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD IC Athen (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών Αθηνών): http://www.daad.gr/gr/24925/index.html

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 10-12-2019
Προσεχώς