Υποτροφίες
Σελίδα 1 / 3 : >>>
Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2023
Δημοσίευση: 06-05-2022 13:27 | Προβολές: 197
Έναρξη: 06-05-2022 |Λήξη: 27-05-2022
[Σε Εξέλιξη]
Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το 2023 πρόκειται να χορηγήσει τρία (3) προγράμματα υποτροφιών, «Research Students», «Undergraduate  Students» και «Specialized Training Colleges Students», σε Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιαπωνία. Σχετικά με τη γνώση της ιαπωνικής γλώσσας, δεν προαπαιτείται κάποιο συγκεκριμένο (...)
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ
Δημοσίευση: 15-04-2022 13:14 | Προβολές: 175
Έναρξη: 15-04-2022 |Λήξη: 22-08-2022
[Σε Εξέλιξη]
Προκηρύσσουμε τη χορήγηση, με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για πτυχιούχουςκαταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου και δύο (02) υποτροφιών για πτυχιούχους καταγόμενους από τις Σπέτσες για το το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Oι ανωτέρω υποτροφίες (...)
Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας
Δημοσίευση: 22-03-2022 14:30 | Προβολές: 236
Έναρξη: 22-03-2022 |Λήξη: 30-04-2022
[Έληξε]
Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της Σλοβακίας . Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:- Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,- Σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,- Σε καλλιτέχνες. Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους (...)
Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»
Δημοσίευση: 16-03-2022 09:33 | Προβολές: 211
Έναρξη: 16-03-2022 |Λήξη: 30-03-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Ανακοίνωση Υποτροφιών
Mέγεθος: 198.56 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πρόσκληση Δικαιούχων
Mέγεθος: 594.81 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ«Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙτης Ελλάδας» Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (...)
Χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»,
Δημοσίευση: 02-03-2022 13:59 | Προβολές: 278
Έναρξη: 02-03-2022 |Λήξη: 16-04-2022
[Έληξε]
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδέςμεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό (...)
Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».
Δημοσίευση: 02-03-2022 12:51 | Προβολές: 254
Έναρξη: 02-03-2022 |Λήξη: 16-04-2022
[Έληξε]
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2021-2022) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021), καταγόμενοι από την (...)
Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου
Δημοσίευση: 21-02-2022 09:45 | Προβολές: 232
Έναρξη: 21-02-2022 |Λήξη: 26-02-2022
[Έληξε]
Διά του παρόντος ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών « Master Mind Scholarships Fellowship Programme» του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Brussel. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 (και ώρα 17:00, τοπική Βρυξελλών). Περαιτέρω πληροφορίες, οδηγίες και αιτήσεις στους συνδέσμους που αναγράφονται στοεπισυναπτόμενο έγγραφο.
Ανακοίνωση Καταλόγων Χρηματοδότησης και Προκήρυξη Υποτροφιών για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
Δημοσίευση: 07-02-2022 10:08 | Προβολές: 2543
image
Με την έκδοση των καταλόγων των προς χρηματοδότηση αιτήσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες. Συνολικά, τριακόσιες δέκα (310) αιτήσεις από όλες τις Επιστημονικές Περιοχές θα λάβουν χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ.
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών του ΙΚΥ για υποστήριξη επιμελών φοιτητών με χαμηλά εισοδήματα
Δημοσίευση: 24-01-2022 22:40 | Προβολές: 3414
image
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).
Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου
Δημοσίευση: 17-12-2021 11:21 | Προβολές: 315
Έναρξη: 17-12-2021 |Λήξη: 22-02-2022
[Έληξε]
Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου». Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council Ελλάδας, με την αποκλειστική χρηματοδότηση της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ανακοινώνουν (...)
Παράταση της δράσης «σπουδά...ΖΩ!» 2021-2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως 26/11/2021
Δημοσίευση: 18-11-2021 16:08 | Προβολές: 1738
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνοπτική περιγραφή «σπουδά…ΖΩ!»
Mέγεθος: 770.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Υπεύθυνη δήλωση
Mέγεθος: 75.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
«Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας»
Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023
Δημοσίευση: 13-09-2021 12:09 | Προβολές: 666
Έναρξη: 13-09-2021 |Λήξη: 19-03-2022
[Έληξε]
To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον (...)
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Δημοσίευση: 22-07-2021 11:32 | Προβολές: 517
Έναρξη: 06-09-2021 |Λήξη: 15-11-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Mέγεθος: 547.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές  Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και 2018-2019 από τα έσοδα των κληροδοτημάτων ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ και ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ
Δημοσίευση: 22-07-2021 11:27 | Προβολές: 821
Έναρξη: 06-09-2021 |Λήξη: 15-11-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Mέγεθος: 864.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ
Mέγεθος: 869.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές  Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και 2018-2019 από τα έσοδα των κληροδοτημάτων ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ και ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ,  που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου​ (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Δημοσίευση: 29-06-2021 09:42 | Προβολές: 832
Έναρξη: 29-06-2021 |Λήξη: 18-10-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 548.09 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ
Δημοσίευση: 29-06-2021 09:32 | Προβολές: 716
Έναρξη: 29-06-2021 |Λήξη: 19-10-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 547.09 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2021 του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδος
Δημοσίευση: 31-05-2021 14:14 | Προβολές: 1361
Έναρξη: 31-05-2021 |Λήξη: 08-10-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αίτηση συμμετοχής
Mέγεθος: 811.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Όροι συμμετοχής
Mέγεθος: 341.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, υπηρετώντας τα ιδανικά του Πολιτισμού και θέλοντας να καταστεί αρωγός των νέων μουσικών ταλέντων της πατρίδας μας, προκηρύσσει τον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής, για το 2021. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, 106 80, Αθήνα. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της (...)
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"
Δημοσίευση: 26-05-2021 10:00 | Προβολές: 747
Έναρξη: 26-05-2021 |Λήξη: 08-08-2021
[Έληξε]
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών Προκηρύσσουμε τη χορήγηση με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος των εσόδων (...)
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στη Γαλλία
Δημοσίευση: 17-05-2021 12:47 | Προβολές: 908
Έναρξη: 17-05-2021 |Λήξη: 14-06-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Δελτίο Τύπου - Συνεργασία ΙΚΥ - IFG
Mέγεθος: 707.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  CP-partenariat-bourses-M2-2021-FR-final
Mέγεθος: 707.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
H Υπηρεσία συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός φιλόδοξου πολυετούς προγράμματος υποτροφιών για φοιτητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2) στη Γαλλία. Αυτό το πρόγραμμα υποτροφιών που συγχρηματοδοτείται ισόποσα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και (...)
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ
Δημοσίευση: 11-05-2021 09:49 | Προβολές: 514
Έναρξη: 11-05-2021 |Λήξη: 08-08-2021
[Έληξε]
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.   Προκηρύσσουμε τη χορήγηση, με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος των εσόδων του (...)
Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2022
Δημοσίευση: 11-05-2021 09:36 | Προβολές: 510
Έναρξη: 11-05-2021 |Λήξη: 26-05-2021
[Έληξε]
Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2022 Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το2022 πρόκειται να χορηγήσει τρία (3) προγράμματα υποτροφιών, «Research Students»,«Undergraduate Students» και «Specialized Training Colleges Students», σε Έλληνεςυπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιαπωνία. Σχετικά με τη (...)
Υποτροφίες της Κροατικής κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες για το ακαδ. έτος 2021-2022
Δημοσίευση: 23-04-2021 14:45 | Προβολές: 690
Έναρξη: 23-04-2021 |Λήξη: 15-05-2021
[Έληξε]
Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας μέσω του Agency for Mobility and EU Programmes χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών. Συγκεκριμένα η Κροατική πλευρά προσφέρει: Δύο (2) υποτροφίες, διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές/ έρευνα Λεπτομέρειες και (...)
Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie - Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας
Δημοσίευση: 23-04-2021 11:17 | Προβολές: 474
Έναρξη: 23-04-2021 |Λήξη: 31-05-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  University Libre de Bruxelles
Mέγεθος: 532.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  University Catholique de Louvain
Mέγεθος: 534.74 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  University Mons
Mέγεθος: 623.52 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διά του παρόντος ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια στη γαλλική γλώσσα:- Υποτροφία γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Université Libre de Bruxelles.- Υποτροφία για μελλοντικούς καθηγητές γαλλικών στο Université Catholique de Louvain.- Υποτροφία για (...)
Πρόγραμμα υποτροφιών Εσθονικής κυβέρνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και θερινών σεμιναρίων 2021
Δημοσίευση: 14-04-2021 08:39 | Προβολές: 727
Έναρξη: 14-04-2021 |Λήξη: 02-05-2021
[Έληξε]
Πρόγραμμα υποτροφιών Εσθονικής κυβέρνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και θερινών σεμιναρίων 2021 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών της Εσθονικής Κυβέρνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. Το εσθονικό πρόγραμμα υποτροφιών αφορά σε ξένους φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται, μεταξύ (...)
Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021
Δημοσίευση: 08-04-2021 09:33 | Προβολές: 763
Έναρξη: 08-04-2021 |Λήξη: 12-05-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  doc.png  1. DUO-Korea 2021 Application Form
Mέγεθος: 108.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  2. DUO-Korea 2021 General Description (English)
Mέγεθος: 322.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  3. DUO-Korea 2021 Implementation Guideline
Mέγεθος: 209.69 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 05 Απριλίου μέχρι 11 Μαΐου 2021. Το εν λόγω πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές των φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών (...)
Σελίδα 1 / 3 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας