Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2022

ShareThis
Δημοσίευση: 10-01-2023 13:53 | Προβολές: 6679
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022.

 

MDPI:

Avramouli, A.; Krokidis, M.G.; Exarchos, T.P.; Vlamos, P. In Silico Structural Analysis Predicting the Pathogenicity of PLP1 Mutations in Multiple Sclerosis. Brain Sci. 2023, 13, 42. https://doi.org/10.3390/brainsci13010042

Giotis, G.; Mylonas, N. Employment Effect of Minimum Wages. Encyclopedia 2022, 2, 1880-1892. https://doi.org/10.3390/encyclopedia2040130

Sgora, A.; Chatzimisios, P. Defining and Assessing Quality in IoT Environments: A Survey. IoT 2022, 3, 493-506. https://doi.org/10.3390/iot3040026

  

 SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Interacting dark energy in curved FLRW spacetime from Weyl Integrable Spacetime

Open Access

Chatzidakis, S., Giacomini, A., Leach, P.G.L., (...), Paliathanasis, A., Pan, S.

2022

Journal of High Energy Astrophysics, 36, pp. 141-151.

2.

Lactobacilli and Moesziomyces Biosurfactants: Toward a Closed-Loop Approach for the Dairy Industry

Open Access

Kachrimanidou, V., Alexandri, M., Nascimento, M.F., (...), Castelo Ferreira, F., Kopsahelis, N.

2022

Fermentation, 8(10), art. no. 517.

3.

An Examination of Classical Art Impact and Popularity through Social Media Emotion Analysis of Art Memes and Museum Posts

Open Access

Vlachou, S., Panagopoulos, M.

2022

Information (Switzerland), 13(10), art. no. 468.

4.

THECOG 2022 - Transforms In Behavioral And Affective Computing (Revisited)

Open Access

Drakopoulos, G., Kafeza, E.

2022

International Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings, pp. 5163-5164.

5.

User friendly haptic tool for soccer fans with vision disabilities: Design and proof of concept

Open Access

Maravelakis, E., Konstantaras, A., Kyratsis, P., (...), Petousis, M., Kabassi, K.

2022

Journal of Graphic Engineering and Design, 13(3), pp. 19-31.

6.

Deep Learning Models for Yoga Pose Monitoring

Open Access

Swain, D., Satapathy, S., Acharya, B., (...), Kanavos, A., Giakovis, D.

2022

Algorithms, 15(11), art. no. 403.

7.

Complex scalar fields in scalar-Tensor and scalar-Torsion theories

Open Access

Paliathanasis, A.

2022

Modern Physics Letters A, art. no. 2250168.

8.

Methods to detect spatial biases in tracking studies caused by differential representativeness of individuals, populations and time

Open Access

Morera-Pujol, V., Catry, P., Magalhães, M., (...), González-Solís, J., Ramos, R.

2022

Diversity and Distributions.

9.

Mediterranean marine caves: A synthesis of current knowledge

Open Access

Gerovasileiou, V., Bianchi, C.N.

2021

Oceanography and Marine Biology: An Annual Review, Volume 59, pp. 1-87.

10.

Improving customer experience in the cruise industry in the post pandemic era

Open Access

Manolitzas, P., Glaveli, N., Palamas, S., Grigoroudis, E., Zopounidis, C.

2022

Cogent Business and Management, 9(1), art. no. 2143309.

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Automated subject indexing using word embeddings and controlled vocabularies: a comparative study

Sfakakis, M., Papachristopoulos, L., Zoutsou, K., Papatheodorou, C., Tsakonas, G.

2022

International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, 15(4), pp. 233-243.

2.

A prototype workflow MIS for supply chain management: architecture, implementation and business evaluation

Mitropoulos, S., Giannakos, K., Achlioptas, J., Douligeris, C.

2022

International Journal of Business Information Systems, 41(1), pp. 43-68.

3.

EDITORIAL On modes of participation

Bardakos, I., Honorato, D., Jacques, C., Westermann, C., de Filippi, P.

2021

Technoetic Arts, 19(3), pp. 221-225.

4.

The Ontological Approach of Modern Greek Morphology (short paper)

Vasilogamvrakis, N.

2022

CEUR Workshop Proceedings, 3246, pp. 116-120.

5.

Deep Hybrid Learning for Anomaly Detection in Behavioral Monitoring

Georgakopoulos, S.V., Tasoulis, S.K., Vrahatis, A.G., (...), Tsaopoulos, D.E., Plagianakos, V.P.

2022

Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, 2022-July.

6.

A video game for Byzantine history - Akritas: Playing at the Byzantine borders

Stamou, K., Sotiropoulou, A., Mylonas, P., Voutos, Y.

2022

Teaching the Middle Ages through Modern Games: Using, Modding and Creating Games for Education and Impact, pp. 113-130.

7.

Incident Handling for Healthcare Organizations and Supply-Chains

Lakka, E., Hatzivasilis, G., Karagiannis, S., (...), Kalogiannis, G., Spanoudakis, G.

2022

Proceedings - IEEE Symposium on Computers and Communications, 2022-June.

8.

Re-configuration from the Edge: alternative Software Models for time-sensitive IoT Applications

Tselikis, C., Douligeris, C., Mitropoulos, S., Maglaras, L.

2022

Proceedings - IEEE Symposium on Computers and Communications, 2022-June.

9.

A Spectrum Analysis Approach for the Median Problem in Modern Network Environments

Oikonomou, K.

2022

Proceedings - IEEE Symposium on Computers and Communications, 2022-June.

10.

A Comparative Analysis of VirusTotal and Desktop Antivirus Detection Capabilities

Leka, C., Ntantogian, C., Karagiannis, S., Magkos, E., Verykios, V.S.

2022

13th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2022.

11.

Design of a Modular Integrated System for Augmented Tourism Destinations

Voutos, Y., Palamas, S., Mylonas, P.

2022

13th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2022.

12.

Fairness-Oriented Edge Allocation for Interactive Group Gaming in Edge Computing

Tsipis, A., Komianos, V., Oikonomou, K.

2022

13th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2022.

13.

What a blackbird has told me: Latent acoustic learning in the times of COVID-19

Lotis, T.

2022

Sounds of the Pandemic: Accounts, Experiences, Perspectives in Times of COVID-19, pp. 237-248.

14.

A Constructive Approach for Raising Information Privacy Competences: The Case of Escape Room Games

Papaioannou, T., Tsohou, A., Bounias, G., Karagiannis, S.

2022

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 13582 LNCS, pp. 33-49.

15.

CORFU GENERAL STATE ARCHIVES FROM LOCAL TO GLOBAL: KNOWLEDGE, INNOVATION AND CREATIVITY AS KEY FACTORS IN THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF OUR CULTURAL HERITAGE

Dimitriou, Y.

2022

Moderna Arhivistika, 5(1), pp. 71-79.

16.

Recitation of Poetry by a Leader as a Means to Combine History with Politics and Ideology: Erdoğan and the Promotion of the akp's Policy Formula

Michalakopoulos, G.

2022

Turkish Historical Review, 13(1-2), pp. 196-232.

17.

On Utilizing Unused Slots In Topology-Transparent TDMA MAC Policies for Ad Hoc Networks

Dragonas, V., Kallergis, D., Tsoumanis, G., Oikonomou, K.

2022

2022 Global Information Infrastructure and Networking Symposium, GIIS 2022, pp. 57-61.

18.

Using Google data for assessing the relation between Covid-19 spread and social distancing

Polykalas, S.E., Vlachos, K.G., Prezerakos, G.N.

2022

2022 Global Information Infrastructure and Networking Symposium, GIIS 2022, pp. 46-51.

19.

Intelligent SON Coordination in the 5G-and-beyond era

Stamatelatos, G., Sgora, A., Alonistioti, N.

2022

2022 Global Information Infrastructure and Networking Symposium, GIIS 2022, pp. 99-103.

20.

A Study on Robustness for the Single Server Location in Distributed Interactive Applications

Tsipis, A., Fanarioti, S., Komianos, V., Sioutas, S., Oikonomou, K.

2022

2022 Global Information Infrastructure and Networking Symposium, GIIS 2022, pp. 68-72.

21.

Study of a Proposed Spectral-based Approach for Facility Location in Tree Topologies

Papamichail, A., Tsipis, A., Tsoumanis, G., Oikonomou, K.

2022

2022 Global Information Infrastructure and Networking Symposium, GIIS 2022, pp. 73-77.

22.

Environmental Awareness in Preschool Education via Educational Robotics and STEAM Education

Christidi, Z., Christopoulou, E.

2022

7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2022.

23.

Peer to Peer Federated Learning: Towards Decentralized Machine Learning on Edge Devices

Karras, A., Karras, C., Giotopoulos, K.C., (...), Oikonomou, K., Sioutas, S.

2022

7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2022.

24.

A Proposed Methodology for Enhancing User Experience in Mobile Applications Design for Cultural Promotion

Vonitsanos, G., Voutos, Y., Panagiotakopoulos, T., Kanavos, A., Mylonas, P.

2022

7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2022.

25.

A Fairness-aware Coverage Algorithm for Drone Swarms

Bezas, K., Tsoumanis, G., Koritsoglou, K., (...), Tsipouras, M., Angelis, C.T.

2022

7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2022.

26.

Using STEM Learning Concepts with IoT Technology on the Road of Education for Sustainability: A Short Literature Review

Maidatsi, K., Christopoulou, E., Oikonomou, K.

2022

7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2022.

27.

Introducing the Fundamentals of Artificial Intelligence to K-12 Classrooms According to Educational Neuroscience Principles

Drivas, T., Doukakis, S.

2022

7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2022.

28.

A Network Simulator as a Service for Demanding Performance Evaluation of Wireless and IoT Scenarios

Antonopoulos, K., Ringas, D., Christopoulou, E., (...), Antonopoulos, C., Voros, N.

2022

2022 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking, MeditCom 2022, pp. 221-226.

29.

Breast Cancer Classification of Histopathological Images using Deep Convolutional Neural Networks

Kanavos, A., Kolovos, E., Papadimitriou, O., Maragoudakis, M.

2022

7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2022.

30.

Substitute vs permanent teacher job satisfaction: applying MUSA to delineate differences and highlight evidence-based guidelines for decision makers

Glaveli, N., Manolitzas, P., Grigoroudis, E.

2022

Kybernetes.

31.

A LoRa-Based Emotion Estimation Scheme for Smart Home Automated Actions Using ELMs

Karras, C., Karras, A., Drakopoulos, G., (...), Mylonas, P., Sioutas, S.

2022

ISC2 2022 - 8th IEEE International Smart Cities Conference.

32.

Translating for eu institutions external translation service providers and training

Sosoni, V.

2022

Institutional Translator Training, pp. 111-132.

33.

Quantification of historic-period pottery

Papaioannou, G.A.

2022

Ancient Landscapes of Zoara II: Finds from Surveys and Excavations at the Ghor as-Safi in Jordan, 1997-2018, pp. 182-191.

34.

Higher Order Trust Ranking of LinkedIn Accounts with Iterative Matrix Methods

Drakopoulos, G., Kafeza, E., Mylonas, P., Al Katheeri, H.

2022

International Journal on Artificial Intelligence Tools, 31(7), art. no. 2260001.

35.

Experimental Performance Benchmark for Maximum Power Point Tracking Algorithms

Perpinias, I., Rigogiannis, N., Bogatsis, I., Kyritsis, A., Papanikolaou, N.

2022

SyNERGY MED 2022 - 2nd International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area, Proceedings.

36.

Incorporation of Battery Units in Zero Energy Buildings: A Case Study

Diamantidis, G., Kotarela, F., Rigogiannis, N., Kyritsis, A., Papanikolaou, N.

2022

SyNERGY MED 2022 - 2nd International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area, Proceedings.

37.

On the Fair Energy Sharing in Networks with Wireless Charging-capable Devices

Vitoropoulou, M., Karyotis, V., Papavassiliou, S.

2022

International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 2022-October, pp. 375-380.

38.

Comparing Teachers’ and Students’ Perceptions on a Fully e-Learning Semester in a Department of Environmental Science

Kabassi, K.

2022

International Journal on E-Learning: Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 21(4), pp. 359-380.

39.

A Framework for a Holistic Information System for Small-Medium Logistics Enterprises

Karyotis, V., Stai, E., Kourouthanasis, P., Mylonas, P.

2022

2022 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2022.

40.

Last-Mile Delivery Options: Exploring Customer Preferences and Challenges

Filiopoulou, E., Bardaki, C., Boukouvalas, D., Nikolaidou, M., Kourouthanassis, P.

2022

2022 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2022.

41.

A Multi-class Classification Approach for Weather Forecasting with Machine Learning Techniques

Dritsas, E., Trigka, M., Mylonas, P.

2022

2022 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2022.

42.

An Apache Spark Implementation for Text Document Clustering

Dritsas, E., Trigka, M., Vonitsanos, G., Kanavos, A., Mylonas, P.

2022

2022 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2022.

43.

A federated AI-empowered platform for disease management across a Pan-European data driven hub

Pezoulas, V.C., Kalatzis, F., Exarchos, T.P., (...), Tzioufas, A.G., Fotiadis, D.I.

2022

BHI-BSN 2022 - IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics and IEEE-EMBS International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, Symposium Proceedings.

44.

A Graph Mining Method for Characterizing and Measuring User Engagement in Twitter

Karamitsos, I., Mohasseb, A., Kanavos, A.

2022

2022 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2022.

45.

Machine Learning on Wikipedia Text for the Automatic Identification of Vocational Domains of Significance for Displaced Communities

Nikiforos, M.N., Deliveri, K., Kermanidis, K.L., Pateli, A.

2022

2022 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2022.

46.

Facilitating Current Higher Education Trends With Behavioral Strategies

Drakopoulos, G., Mylonas, P.

2022

2022 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2022.

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας