Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Μουσική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας»

ShareThis
Δημοσίευση: 22-03-2023 14:24 | Προβολές: 798
Έναρξη: 23-03-2023 |Λήξη: 22-04-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 527.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

«Το επιστημονικό πεδίο της θέσης περιλαμβάνει την όσο το δυνατόν ευρύτερη εποπτεία του συγκεκριμένου κλάδου σε όλες τις εκφάνσεις του, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες μαθημάτων που εισάγουν στη μεθοδολογία έρευνας, την ιστορία, θεωρία και πράξη της Βυζαντινής Μουσικής. Απαραίτητο προσόν είναι η σχετική καλλιτεχνική εμπειρία του υποψηφίου ως εκτελεστή, χοράρχη και μελοποιού, καθώς και η εξοικείωσή του με μη εκκλησιαστικές μουσικές παραδόσεις. Για την πλήρη κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου, το όποιο επιστημονικό έργο πρέπει να αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της παλαιάς (προ του 1814) σημειογραφίας και της εξηγήσεώς της, καθώς και της παλαιάς μουσικής θεωρίας, αλλά και αντίστοιχη γνώση της νεώτερης μελοποιίας». 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

O Πρύτανης 
Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας