Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου - Ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

ShareThis
Δημοσίευση: 27-07-2023 14:49 | Ενημέρωση: 11-08-2023 14:31 | Προβολές: 35989
image
Τμήμα Ιστορίας
ΔΠΜΣ -  Ιστορική Δημογραφία (διιδρυματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) 
Υπεύθυνη: Ι. Αθανασοπούλου 
Επικοινωνία: agianna@ionio.gr
Επίσημος Ιστοχώρος: https://history.ionio.gr/postgraduate/demography/
 
ΔΠΜΣ -  Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής)
Διευθυντής: Κ. Αγγελάκος
Επικοινωνία: kagel@ionio.gr
Επίσημος Ιστοχώρος: https://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/
 
ΠΜΣ-  Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών
Διευθυντής: Γρ. Ψαλλίδας
Επικοινωνία: psallidas@ionio.gr
Επίσημος Ιστοχώρος: https://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/
 
ΠΜΣ -  Ιστορία και Τεκμηρίωση
Διευθυντής: Κ. Σμπόνιας
Επικοινωνία: sbonias@ionio.gr
Επίσημος Ιστοχώρος: https://history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης &  Διερμηνείας

ΠΜΣ - Επιστήμη της Μετάφρασης    
Διευθυντής: M. Τσίγκου    
Επικοινωνία: mtsigou@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://dflti.ionio.gr/sot/

ΠΜΣ - Πολιτική, Γλώσσα & Διαπολιτισμική Επικοινωνία    
Διευθυντής: Ι. Καρράς    
Επικοινωνία: karrasid@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://dflti.ionio.gr/polico/


Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

ΠΜΣ -  Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας    
Διευθυντής: Χρ. Μπάνου    
Επικοινωνία: cbanou@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://ilam.ionio.gr/gr/studies/postgraduate/pms-mci/

ΠΜΣ - Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης    
Διευθυντής: Εμ. Γεργατσούλης    
Επικοινωνία: manolis@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: http://dimis.ilam.ionio.gr/pms-dimis/

ΔΠΜΣ -  Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος)    
Διευθυντής: Δ. Κουλουγλιώτης    
Επικοινωνία: dkoul@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://envi.ionio.gr/preserv-ch/


Τμήμα Πληροφορικής

ΠΜΣ -  Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία    
Διευθυντής: Π. Κουρουθανάσης    
Επικοινωνία: pkour@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://di.ionio.gr/pmsdigappinnov/

ΔΠΜΣ - Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού)    
Διευθυντής: Κάτια-Λήδα Κερμανίδου    
Επικοινωνία: kerman@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://tourism.ionio.gr/ditour/

ΔΠΜΣ -  Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας)    
Διευθυντής: Κ. Αγγελάκος    
Επικοινωνία: kagel@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/

ΔΠΜΣ - Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (διιδρυματικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)    
Διευθυντής: Θ. Έξαρχος    
Επικοινωνία: exarchos@ionio.gr  
Επίσημος Ιστοχώρος: https://di.ionio.gr/gr/studies/postgraduate-studies/bioinformatics-and-neuroinformatics/

ΔΠΜΣ - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική (διιδρυματικό σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς)  
Διευθυντής: Θ. Έξαρχος    
Επικοινωνία: exarchos@ionio.gr
Επίσημος Ιστοχώρος: https://di.ionio.gr/gr/studies/postgraduate-studies/digital-health-and-analytical-services/


Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

ΠΜΣ - Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ    
Διευθυντής: Σπ. Πολυκαλάς    
Επικοινωνία: s.polykalas@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://dmc.ionio.gr/nmc/


Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας    

ΠΜΣ - Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή    
Διευθυντής: Κ. Τηλιγάδης    
Επικοινωνία: gustil@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://avarts.ionio.gr/ada

ΔΠΜΣ - Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών)    
Διευθυντής: Α. Μνιέστρης    
Επικοινωνία: andreas@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://music.ionio.gr/sonarts/

ΔΠΜΣ -  Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος)     
Διευθυντής: Αικ. Καμπάση    
Επικοινωνία: kkabassi@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://envi.ionio.gr/n-tees/


Τμήμα Μουσικών Σπουδών    

ΔΠΜΣ - Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας)    
Διευθυντής: Α. Μνιέστρης    
Επικοινωνία: andreas@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://music.ionio.gr/sonarts/

ΠΜΣ - Μουσική Παιδαγωγική    
Διευθυντής: Ζ. Διονυσίου    
Επικοινωνία: dionyssiou@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://music.ionio.gr/pedagogy/


Τμήμα Περιβάλλοντος    

ΔΠΜΣ -  Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας)     
Διευθυντής: Αικ. Καμπάση    
Επικοινωνία: kkabassi@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://envi.ionio.gr/n-tees/

ΔΠΜΣ - Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας)    
Διευθυντής: Δ. Κουλουγλιώτης    
Επικοινωνία: dkoul@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://envi.ionio.gr/preserv-ch/


Τμήμα Τουρισμού    

ΔΠΜΣ - Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό (διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής)    
Διευθυντής: Κάτια-Λήδα Κερμανίδου    
Επικοινωνία: kerman@ionio.gr    
Επίσημος Ιστοχώρος: https://tourism.ionio.gr/ditour/


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας