ΠΜΣ Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 2007-08

Social Media
Δημοσίευση: 03-07-2007 13:28 | Προβολές: 1613
Έναρξη: 20-06-2007 |Λήξη: 25-08-2007
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 34.75 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
image
Το Τμήμα Mουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί όσους/όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 20 Ιουνίου 2007 μέχρι τις 25 Aυγούστου 2007, το αργότερο, στη διεύθυνση:

Iόνιο Πανεπιστήμιο - Tμήμα Mουσικών Σπουδών (Γραμματεία Μεταπτυχιακού)
Θεμα: Yποβολή Φακέλου για το Π.M.Σ.στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου
Παλαιό Φρούριο - Kέρκυρα 491.00


Tο Πρόγραμμα δέχεται κάθε χρόνο πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους των T.E.I. (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του N.2916/01) που προέρχονται από τμήματα μουσικών σπουδών ή και άλλα τμήματα των οποίων το αντικείμενο σπουδών είναι συναφές με τις ειδικότητες του διεπιστημονικού χώρου της ηλεκτρονικής μουσικής τεχνολογίας, που ομιλούν ελληνικά και αγγλικά (τουλάχιστον) και που μπορούν να αποδείξουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ΠMΣ.

Στο συνημμένο συμπιεσμένο φάκελο περιλαμβάνονται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το πρόγραμμα μαθημάτων και το υπόδειγμα αίτησης (έγγραφα Word).
[ Προσθήκη προγράμματος: 3/7/2007 ]

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου παρέχονται στον (υπό ανακατασκευή) δικτυακό τόπο του προγράμματος στην εξής διεύθυνση:

https://www.ionio.gr/~tas/ Νέο παράθυρο


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ssuni: Ημέρες Γνωριμίας & Ενημέρωσης
Δημοσίευση: 11-10-2021 19:04 | Προβολές: 1411
Έναρξη: 14-10-2021 |Λήξη: 15-10-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Καλωσόρισμα
Mέγεθος: 397.07 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF