Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ.έτους 2023 - 2024

ShareThis
Δημοσίευση: 25-09-2023 11:00 | Προβολές: 1521
Έναρξη: 25-09-2023 |Λήξη: 10-12-2023
[Έληξε]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

  1. A. Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου

Οι κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ιδρυμάτων ισότιμων προς αυτά, της Ελλάδος ή ομοταγών του εξωτερικού, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, γίνονται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, με κατάταξή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδ. έτος 2023-2024. 

Οι πτυχιούχοι των Μουσικών Τμημάτων της Ελλάδος ή ομοταγών του εξωτερικού και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε μουσική ειδίκευση, μπορούν να καταταγούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών, μετά από αίτησή τους και κατόπιν έγκρισης από τη Συνέλευση Τμήματος. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα : 

1) Εναρμόνιση μελωδίας:  Ζητείται η εναρμόνιση θέματος 10-16 μέτρων για τέσσερις φωνές (σοπράνο, άλτο, τενόρο και μπάσο), με δοσμένη την ψηλότερη φωνή (σοπράνο). Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. 

2) Εναρμόνιση μπάσου:  Ζητείται η εναρμόνιση θέματος 10-16 μέτρων για τέσσερις φωνές (σοπράνο, άλτο, τενόρο και μπάσο), με δοσμένη τη χαμηλότερη φωνή (μπάσο), χωρίς αρίθμηση. Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες.

Και στα δύο ανωτέρω μαθήματα ισχύουν οι κανόνες της Αρμονίας, όπως εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο ως ειδικό μάθημα για την πρόσβαση σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών.

3) Μουσική υπαγόρευση (dictée):  Ζητείται η καταγραφή στο πεντάγραμμο (στο κλειδί του Σολ, με την προσθήκη του κατάλληλου οπλισμού, εάν υπάρχει, και της κατάλληλης μετρικής ένδειξης) μιας μελωδίας 8-12 μέτρων, που υπαγορεύεται ως εξής:  Παίζεται στο πιάνο ο πρώτος φθόγγος, δίνεται η ονομασία του και στη συνέχεια εκτελείται ολόκληρη η μελωδία. Κατόπιν η μελωδία υπαγορεύεται ανά δίμετρο, όπου κάθε δίμετρο παίζεται μία φορά συνδεδεμένο με το προηγούμενο, μία φορά μόνο του και μία φορά συνδεδεμένο με το επόμενο. Διευκρινίζεται ότι το πρώτο και το τελευταίο δίμετρο παίζονται ανά δύο φορές μόνα τους και ανά μία φορά συνδεδεμένα με το επόμενο ή το προηγούμενο δίμετρο αντίστοιχα. Στο τέλος εκτελείται ξανά ολόκληρη η μελωδία. 

 

Β. Κατατάξεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Οι κατατάξεις αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο στις ειδικότητες «Ηχοληψία» και «Μουσική Τεχνολογία», γίνονται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, με κατάταξή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα : 

1) Μουσική Ακουστική:

Η εξεταστέα ύλη αντιστοιχεί στις Σημειώσεις του μαθήματος, που είναι προσβάσιμες στον σύνδεσμο: https://opencourses.ionio.gr/modules/document/?course=DMS220 

2) Ιστορική Μουσική Ανθολογία I

Εξεταστέα ύλη:

Joseph Machlis και Kristine Forney, Η Απόλαυση της Μουσικής: Εισαγωγή στην Τέχνη της Διεισδυτικής Ακρόασης, Αθήνα: Fagotto, c1993, σελ. 349-399 και 422-457, μαζί με τα αντίστοιχα ακροάματα.

3) Μουσική υπαγόρευση (dictée): Βλ. παραπάνω.

 

Αιτήσεις  

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα πρέπει να υποβάλουν από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2023, στη Γραμματεία του Τμήματος, τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-13:00 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

Παλαιό Φρούριο, 49131 Κέρκυρα, 

με την ένδειξη «για τις κατατακτήριες εξετάσεις», τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών για αποφοίτους Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.

 

Εξετάσεις 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα, την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023.

Η βαθμολογική κλίμακα είναι από το μηδέν (0) έως το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Κάθε μάθημα εξετάζεται από 2 εξεταστές - βαθμολογητές. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα προκύπτει από το μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών που δίνουν οι δύο βαθμολογητές. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία (άθροισμα των βαθμών και στα τρία μαθήματα) από 30 μονάδες και άνω, χωρίς να πέσουν σε κανένα μάθημα κάτω από τις 10 μονάδες.

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στις  κατατακτήριες εξετάσεις, ότι μετά την περάτωση της διαδικασίας εισαγωγής, θα ακολουθήσει εξέταση-ακρόαση για τις ειδικότητες των μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης. 

 

Από τη Γραμματεία


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-2024
Δημοσίευση: 10-06-2024 10:21 | Προβολές: 156
Έναρξη: 10-06-2024 |Λήξη: 15-06-2024
[Έληξε]
Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για παλαιότερους φοιτητές
Δημοσίευση: 25-04-2024 10:25 | Προβολές: 1087
Έναρξη: 25-04-2024 |Λήξη: 16-05-2024
[Έληξε]
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας