Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Προκήρυξη μιας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή και στο αντικείμενο «Πιάνο Τζαζ»

ShareThis
Δημοσίευση: 02-10-2023 13:54 | Προβολές: 596
Έναρξη: 03-10-2023 |Λήξη: 02-11-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 312.57 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο Τζαζ» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

«Το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης περιλαμβάνει την εκτέλεση μουσικής τζαζ στο πιάνο και σε ηλεκτρονικά πληκτροφόρα όργανα, αυτοσχεδιασμό και ρεπερτόριο με έμφαση στα μουσικά ιδιώματα της νεότερης περιόδου (1950 – σήμερα)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

O Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


ΦΕΚ :2404/Γ/20.09.2023
Αριθμός ΑΠΕΛΛΑ: APP36234
ΑΔΑ Προκήρυξης : 6ΞΝ746Ψ8ΝΨ-ΟΔ2
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03.10.2023 έως και 02.11.2023


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας