ΤΜΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. και για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη «Μουσική Ερμηνεία» 2013-14

ShareThis
Δημοσίευση: 09-07-2013 14:55 | Προβολές: 1656
Έναρξη: 04-07-2013 |Λήξη: 06-09-2013
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 629.55 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Ερμηνεία»

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί όσους/όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Ερμηνεία», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 στη διεύθυνση:


Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Γραμματεία Μεταπτυχιακού) για το Π.Μ.Σ. «Μουσική Ερμηνεία», Παλαιό Φρούριο – Κέρκυρα 49100

Το Πρόγραμμα δέχεται πτυχιούχους Α.Ε.Ι., όπως ορίζεται με το άρθρο 1 του Ν. 4009/2011, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή και άλλα τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Μουσική Ερμηνεία» 2013-14

Ύλη Εξετάσεων για το Π.Μ.Σ. «Μουσική Ερμηνεία» 2013-14

Επιτροπές / Πρόγραμμα Εξετάσεων για το Π.Μ.Σ. «Μουσική Ερμηνεία» 2013-14

Οι εξετάσεις είναι ανοιχτές στο κοινό και θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα από 20-9-2013 έως 3-10-2013.


Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο – ΤΚ 49100 – Κέρκυρα, Αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Μπούζη – Τηλ. 2661087523, e-mail: kaiti@ionio.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.ionio.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Χαράλαμπος Ξανθουδάκης


Εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην ειδίκευση «Μουσική Ερμηνεία», κατεύθυνση «Εκτέλεση Μουσικού Οργάνου – βιόλα»

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για την έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην ειδίκευση «Μουσική Ερμηνεία», κατεύθυνση «Εκτέλεση Μουσικού Οργάνου – βιόλα», θα πραγματοποιηθούν στις 23-9-2013.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν έως και τις 6-9-2013 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση Υποψηφιότητας (πλήρη στοιχεία υποψηφίου, θέμα διδακτορικής διατριβής, επιβλέπων Καθηγητής)
- Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (Πτυχίο , Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μουσική Ερμηνεία)
Σε περίπτωση τίτλων από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται επίσης επίσημη μετάφραση και αναγνώριση ισοτιμίας με τα ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ

-Τεκμηριωμένη πρόταση του θέματος της διδακτορικής διατριβής και ενδεικτική βιβλιογραφία
- Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

Ύλη και επιτροπή εξετάσεων για έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Η ύλη των εξετάσεων βρίσκεται στο www.ionio.gr (Τ.Μ.Σ.)
Οι εξετάσεις είναι ανοιχτές στο κοινό και θα γίνουν στις 23-9-2013

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο – ΤΚ 49100 – Κέρκυρα, Αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Μπούζη – Τηλ. 2661087523, e-mail: kaiti@ionio.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.ionio.gr.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.


Στο συνημμένο συμπιεσμένο φάκελο περιλαμβάνονται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ, η ύλη των εξετάσεων ΠΜΣ (.v2 - Ενημέρωση: 08/07/2013), οι επιτροπές και το πρόγραμμα εξετάσεων του ΠΜΣ, και η ύλη και επιτροπή εξετάσεων για έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.


[Ενημέρωση: 09/07/2013 - Πρώτη δημοσίευση: 04/07/2013]


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας